Aicinām piedalīties starptautiskā konferencē "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei"

17/03/2017
IzdrukātNosūtīt
Foto: Indriķis Stūrmanis
Foto: Indriķis Stūrmanis
1

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 30. maijā plkst. 9.30 LNB Ziedoņa zālē aicina uz starptautisku konferenci "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei".

Konferencē piedalīsies pieaugušo izglītības eksperti, pētnieki, profesionāļi un politikas veidotāji no visas Eiropas, lai dalītos pieredzē un atziņās par neformālās izglītības jomā veiktajiem pētījumiem, kā arī lai apspriestu aktuālus, praksē un teorētiskās nostādnēs sakņotus pieaugušo neformālās izglītības jautājumus. 

IZM aicina iesniegt pieteikumus līdz šim nepublicētiem rakstiem par jaunākajiem pētījumiem pieaugušo izglītībā, metodoloģijā un pārvaldībā, kā arī labās prakses piemēru analīzi. Konferencei pieteiktie un iesniegtie raksti tiks anonīmi recenzēti, izdoti krājumā un publicēti elektroniski. Atbilstoši zinātniskās redkolēģijas ieteikumiem, labākie raksti tiks iesniegti indeksēšanai zinātnisko rakstu datu bāzē.

Dalība, uzstāšanās konferencē un publikācija – bez maksas.

Īpaša vērība konferencē un publikācijās tiks pievērsta šādām tēmām:

 1. Kvalitāte neformālajā pieaugušo izglītībā
 2. Pieaugušo izglītotāja profesionalizācija
 3. Pieaugušo izglītības pārvaldība
 4. Andragoģija – izaicinājumi bibliotekāra kompetencei
 5. Atbalsts pieaugušo mācībām

Pieteikšanās datumi konferences zinātnisko rakstu autoriem:

 • Pieteikums zinātniskajam rakstam un raksta kopsavilkums (maks. 400 vārdi)  –
  2017. gada 25. marts.
 • Zinātniskās redkolēģijas atbilde par uzstāšanos konferencē vai raksta publikāciju –
  2017. gada 5. aprīlis.
 • Publikācijai paredzētā zinātniskā raksta iesniegšana (6–12 lpp.) –
  2017. gada 30. maijs.

Pēdējā pieteikšanās diena konferences dalībniekiem – 2017.gada 15. maijs.

Zinātniskā raksta publikācijas pieteikumu lūdzam iesniegt, elektroniski aizpildot pieteikuma formu LATVIEŠU VALODĀ vai ANGĻU VALODĀ.

Konferences dalībnieki var pieteikties, aizpildot pieteikuma formu LATVIEŠU VALODĀ vai ANGĻU VALODĀ.

Autori, kuru pieteikumi tiks apstiprināti publicēšanai, saņems uzaicinājumu iesniegt 6–12 lappušu garu raksta pilno versiju. 

Konferences rakstu krājuma zinātniskā redkolēģija:

 • Ilze Kangro, Dr. philol.
 • Janka Totseva, Dr. philol. (Bulgārija)
 • Andra Fernāte, Dr. paed.
 • Tatjana Volkova, Dr. oec.
 • Silvija Kārkliņa, Dr. sc. admin.
 • Sandra Kraže, Dr. philol.
 • Jana Dreimane, Dr. philol.
 • Ilze Ivanova, Dr. paed.
 • Inese Stūre, Dr. geog.
 • Anita Jākobsone, Dr. phil.
 • Ramona Kamēlija Silvestru, Dr. sc. soc. (Rumānija)
 • Dalia Saulitiene, Dr. sc. soc. (Lietuva)

Konferences rīcības komiteja:

 • Evija Papule, IZM izglītības departamenta direktore, rīcības komitejas vadītāja
 • Dzintra Mukāne, LNB izpilddirektore
 • Silvija Kārkliņa, IZM Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" vadītāja
 • Andra Šēnberga, IZM Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" izglītības kvalitātes eksperte
 • Ilze Seipule, IZM Erasmus+ projekta "EPALE nacionālā atbalsta sistēma" vadītāja
 • Daina Jāņkalne, IZM Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" komunikācijas koordinatore
 • Sarmīte Pīlāte, IZM Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" aktivitāšu koordinatore

Darbs konferencē norisināsies latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu. Pieteikumi publikācijai tiek pieņemti latviešu vai angļu valodā.

Konference tiek finansēta ar Eiropas Komisijas atbalstu IZM Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" (granta līgums Nr.2015-2772/001-001) ietvaros un LNB Erasmus+ projekta "Andragoģija: tālmācības sistēma bibliotekāriem" (nr. 2015-1-LT01-KA204-013460) ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.