Bibliotekāru stāvā – nozares maģistrantu noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

16/02/2017
IzdrukātNosūtīt

Piektdien, 24. februārī, plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas maģistra darbu priekšaizstāvēšana. Nozares profesionāļiem pasākumā būs iespēja gūt ieskatu aktuālajos bibliotēku darba un saskarnozaru pētījumu tematos, uzdot jautājumus un sniegt ierosinājumus. Savukārt maģistranti varēs rast idejas darba īstenošanai un praktizēt prezentēšanas iemaņas.

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Maģistra darba tēma

Darba zinātniskais vadītājs

1

DREIMANE Dace

Katoliskās literatūras izdevumi latviešu grāmatniecībā (1991.-2016.)

Prof. Viesturs Zanders

2

GŪTMANE Līga

Latvijas izdevējdarbība 2001-2015

Prof. Viesturs Zanders

3

LOZDA Santa

PATLIB centru loma patentinformācijpratības veicināšanā

Doc. Daina Pakalna

4

MIEZĪTE Santa

Brīvprātīgā darba iespējas publiskajās bibliotēkās

Asoc. prof. Baiba Holma

5

PAVLOVA Justīne

Puriņu dzimta atmiņu stāstos

Doc. Daina Pakalna

6

RIEKSTIŅA Signe

Latvijas zinātnieku produktivitāte medicīnas nozarē

Doc. Daina Pakalna

7

SNIEDZE Elīna

Marijas Montesori pedagoģijas metodes pielietošana bibliotēkās

Doc. Daina Pakalna

8

ŠIRŠKOVA Sofija

Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku lasīšanas paradumi

Prof. Jurģis Šķilters

9

ZARIŅA Anda

Inovāciju attīstība Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēkās

Doc. Daina Pakalna

 
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas speciālistiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv