Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 11.05.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Inženiertehnisko sistēmu uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/16
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.06.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Organizatoriskiem jautājumiem:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Juris Ģiedris, tālr.: 29456979, e-pasts: juris.giedris@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums;
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLS)

3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Speciālistu saraksts (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
8. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)
9. pielikums. Līguma projekts (DOC)
10. pielikums. Apliecinājuma forma (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 06.06.2017. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 14.06.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 03.07.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: