IKT kompetences centra projektā pabeigti pirmie trīs pētījumi

18/04/2017
IzdrukātNosūtīt
IKT kompetences centra projektā pabeigti pirmie trīs pētījumi
IKT kompetences centra projektā pabeigti pirmie trīs pētījumi
1

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros ir pabeigti pirmie trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir projekta zinātniskais partneris un veic individuālo pētījumu Nr. 2.1. "Tekstuālu datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā". Līdz šim pētījuma ietvaros izstrādāts anotēšanas modelis, kas pilna teksta resursos ļauj brīvi marķēt anotācijas ar lietotāja definētām anotāciju klasēm. Tekstu anotēšanas modelis ir aprobēts uz divām LNB teksta datu kopām: Raiņa un Aspazijas sarakstes, kā arī Latvijas 1. brīvvalsts laika Saeimas stenogrammām. Šobrīd notiek darbs pie anotēšanas rīka prototipa izveides.

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu 255 581,98 EUR, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir 151 467,00 EUR, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir 716 286,08 EUR un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir 274 091,31 EUR.

IKT kompetences centra projekta ietvaros veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena "Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas" pētījumi.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ietvaros.