Latvijas jaunākās grāmatas

IzdrukātNosūtīt

"Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) ir LNB Bibliogrāfijas institūta sastādīts biļetens, kas ietver informāciju par saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem. Izdevums iznāk kopš 1983. gada, bet kopš 2000. gada ir pieejams tikai elektroniskā formā. Periodiskums: divas reizes mēnesī.

Redaktore: Ilona Dukure
Sastādītāja: Inese Krūmiņa

Redakcijas adrese:
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

Tālr.: 67716197
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv
 

BIĻETENA NUMURI

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999