Nacionālās bibliogrāfijas rādītājs "Periodikas rādītājs"

IzdrukātNosūtīt

Nacionālās bibliogrāfijas rādītājā "Periodikas rādītājs" (ISSN 1691-9289), balstoties uz obligātā eksemplāra piegādes sistēmu, reģistrēti Latvijā izdotie laikraksti, žurnāli, gada pārskati, biļeteni un rakstu krājumi. Periodikas rādītājam pievienoti vairāki palīgrādītāji: Personu rādītājs, Nosaukumu rādītājs, Izdevēju rādītājs, Izdošanas vietu rādītājs.  Rādītājs domāts bibliotēku darbiniekiem, informācijas dienestiem, preses darbiniekiem, izdevējiem, ikvienam, kas interesējas par Latvijas vēsturi, kultūras un mākslas dzīvi.

No 2009. gada izdevums pieejams elektroniskā formā (PDF datne).

Periodiskums: ikgadējs.

Sastādītājas: Laima Bērziņa, Gunta Smagare

Redakcijas adrese:
Bibliogrāfijas institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: 67716222
E-pasts: laima.berzina@lnb.lv

 
IZDEVUMA NUMURI