LNB Kompetenču attīstības centra piedāvāto kursu anotācijas

IzdrukātNosūtīt

Informācija par kursiem pa  kontakttālruņiem 67806129, 20143941 vai e-pastu: macibu.centrs@lnb.lv

PIETEIKTIES KURSIEM

Mācību kursu anotācijas

16 stundu programma "Skolas bibliotēkas darba organizācija" (PDF)

36 stundu programma "Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā" (PDF)

240 stundu programma "Informācijas un bibliotēku zinību pamati" (PDF)  Programmas licence (PDF)

960 stundu programma "Bibliotēku zinības" (PDF)  /  Programmas licence (PDF)

Autortiesības bibliotēku darbā (PDF)

Bērnu un jauniešu jaunākā daiļliteratūra: tendences un lasīšanas veicināšana (PDF)

Bibliotēka un sabiedrība: ētiskais aspekts (PDF)

Bibliotēkas krājuma pārvaldība (PDF)

Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā (PDF)

Bibliotēkas pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši (PDF)

Bibliotēkas vadītāja loma personāla pārvaldības procesos (PDF)

Bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā (PDF)

Bibliotēku novadpētniecības darbs (PDF)

Bibliotēku statistika (PDF)

Cilvēka informacionālā uzvedība (PDF)

Cilvēks un sabiedrība XX-XXI gadsimta filozofijas kontekstā (PDF)

Darba tiesiskās attiecības (PDF)

Digitāli mācību resursi latviešu valodas un literatūras apguvei (PDF)

Digitālie informācijas avoti un datubāzes. LNB digitālie resursi (PDF)

Digitalizācijas praktikums (PDF)

Digitālo krājumu pārvaldība un digitalizācijas projekti (PDF)

Efektīva datora lietošana (PDF)

Excel lietpratējiem (PDF)

Excel pamati (PDF)

Fizisko personu datu aizsardzība (PDF)

Fotoattēlu pēcapstrāde (PDF)

Fotogrāfijas pamati (PDF)

Google un citu bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana darba vidē (PDF)

Ievads medijpratībā. Prāts, manipulācija un propaganda (PDF)

Improvizācijas teātra spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā (PDF)

Informācijas drošība bibliotēkā (PDF)

Informācijas mārketings (PDF)

Informācijas meklējumvalodas (PDF)

Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās (PDF)

Informācijas meklēšanas, izguves iespējas un autoritatīvā kontrole IIS Aleph datubāzēs (PDF)

Interaktīvās nodarbības bērnu un jauniešu bibliotēkās (PDF)

IT rīki projektu vadībā (PDF)

Izstāžu darbs bibliotēkā (PDF)

Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra pieaugušo auditorijai (PDF)

Kā mācās pieaugušie? Andragoģijas pamatprincipi (PDF)

Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieejas (PDF)

Klientu ar vājām sociālajām prasmēm apkalpošana (PDF)

Ko vēlas lasītājs? jeb uzziņu intervija lasītāja apkalpošanā (PDF)

Komandas veidošana. Māksla vadīt komandu (PDF)

Krājuma organizācijas pamati (PDF)

Krājuma saglabāšana (PDF)

Kvalitatīva klasificēšana ar UDK (PDF)

Latvijas bibliotēku vēsture (PDF)

Lietotāju informacionālā uzvedība un informācijas aktivitātes (PDF)

Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana (PDF)

Maketēšanas pamati – Adobe inDesign (PDF)

Māksla, mākslasdarbs un mākslinieks – filozofisks diskurss (PDF)

Mediju pedagoģija: kā audzināt bērnu informācijas sabiedrībā (PDF)

Metodes un paņēmieni veiksmīgam darbam ar pieaugušo auditoriju (PDF)

Mūsdienīgas prezentācijas prasmes (PDF)

(Ne)nopietna spēle nopietniem jautājumiem (PDF)

Pasākumu scenāriju veidošanas pamatprincipi (PDF)

Pasākumu veiksmīgas norises nosacījumi (PDF)

Pozitīvās domāšanas stratēģija mūsdienīgā saskarsmē (PDF)

Profesionālā konsultēšana (PDF)

Runas prasmes saziņā (PDF)

Skolas bibliotēka: no tradicionālas uz zināšanu bibliotēku (PDF)

Skolas bibliotēkas krājums un tā uzskaite (PDF)

Skolēnu informācijpratības pilnveide bibliotēkā (PDF)

Skolēnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana (PDF)

Smadzeņu darbības noslēpumi (PDF)

Sociālie mediji bibliotēkas tēla veidošanai (PDF)

Stratēģiskā plānošana (PDF)

Stress un profesionālā izdegšana (PDF)

Testu veidošana e-mācību vidē Moodle (PDF)

Tika, tika, gramatika (PDF)

Trīs soļi līdz mūsdienīgam bibliotēkas iekārtojumam (PDF)

Tulkotā daiļliteratūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences (PDF)

UDK un klasificēšanas procesa pamati (PDF)

XML pamati (PDF)