Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes resursu krājums

IzdrukātNosūtīt

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes resursu krājumā pieejama Latvijas un citu valstu bibliotēku nozares profesionālā informācija – teorija un praktiskās pieredzes atspoguļojums. Krājuma pamatuzdevums – nodrošināt bibliotēku un informācijas centru darbiniekus, studentus un lektorus, kā arī saskarnozaru speciālistus ar daudzveidīgiem un mūsdienīgiem informācijas resursiem bibliotēkzinātnē, grāmatzinātnē un informācijas zinātnē.

Krājumu veido:

  • grāmatas un turpinājumizdevumi,
  • profesionālie periodiskie izdevumi,
  • tiešsaistes abonētās datubāzes,
  • elektroniskie un audiovizuālie resursi,
  • preses materiālu kopas,
  • citi informācijas resursi (pelēkā literatūra, nepublicētie materiāli).

Krājuma kopējais apjoms ir aptuveni 20 000 vienību, tajā skaitā aptuveni 5 000 grāmatu, 30 nosaukumu periodisko izdevumu, kā arī vairāki tūkstoši dažāda satura un veida pārējo nozares resursu. Ik gadu krājums tiek papildināts ar aptuveni 200 grāmatizdevumiem un 200 periodisko izdevumu eksemplāriem. Procentuāli apjomīgākā lasītavā pieejamā krājuma daļa ir dažādās svešvalodās. Līdztekus aktuāliem bibliotēku darba jautājumiem (informācijpratība, informācijas darbs un informācijas arhitektūra, digitālās bibliotēkas un krājumu digitalizācija, elektroniskās publikācijas, bibliotēku sadarbība, publicitāte un sabiedriskās attiecības, krājumu veidošana, bibliotēku pakalpojumi, bibliotēku pārvaldība un tirgvedība, grāmatzinātnes vēsture un teorija) veltītām monogrāfijām un pieredzes izklāstiem krājumā pieejamas arī vairākas unikālas nozares kolekcijas – plašs nozares uzziņu izdevumu (enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas) klāsts, bibliotēku darbam veltītu preses materiālu apkopojumi, kā arī dažādu Latvijas un ārvalstu bibliotēku darba pārskati gan drukātā, gan elektroniskā formā.

Nozares krājuma latviešu daļa, tajā skaitā vairāki unikāli 20. gadsimtā izdoti bibliotēku darba jautājumiem veltīti pētījumi, ir digitalizēta un iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatu portālā.

BIBLIOTĒKU UN INFORMĀCIJAS ZINĀTŅU LASĪTAVA