Publikācijas

IzdrukātNosūtīt

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS PUBLIKĀCIJAS
LNB sagatavotie izdevumi un publikācijas – bibliogrāfiskie izdevumi un saraksti, informatīvie biļeteni, bibliotēku nozares normatīvdokumenti, vadlīnijas u.c.

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS KONFERENČU, SEMINĀRU, SANĀKSMJU MATERIĀLI
LNB organizēto pasākumu – konferenču, semināru, sanāksmju raksti, prezentācijas u.c. materiāli.

LNB ZINĀTNISKIE RAKSTI
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti ir starptautisks un starpdisciplinārs zinātnisks izdevums, kurā pārstāvētas visas ar bibliotēku saistītās zinātņu nozares.