Konferenču, semināru, sanāksmju materiāli

IzdrukātNosūtīt
29.08.2017. Informatīvs seminārs "Bibliotēku nozares pārvaldes un konsultatīvo struktūru atbalsts metodiskajā darbā"
06.06.2017.-
07.06.2017.
Reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināra prezentācijas
25.05.2017.-
26.05.2017.
Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme
25.04.2017. Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference
21.04.2017. Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem "Es piederu šeit"
21.03.2016.-
22.03.2016.
Apaļā galda diskusijas par 2016. gadu Latvijas publiskajās bibliotēkās
14.03.2017. Skolu bibliotekāru seminārs
08.12.2016. Seminārs "Medijpratība un informācijpratība publiskās bibliotēkas ikdienā"
29.11.2016. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme
02.11.2016. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem
24.10.2016. Skolu bibliotēku konsultantu tikšanās
18.10.2016. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
22.09.2016.-
23.09.2016.
Bibliotēku novadpētniecības konference
30.05.2016.-
31.05.2016.
Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme
23.05.2016.-
25.05.2016.
Starptautisks seminārs "RDA Baltijā un Austrumeiropā"
28.04.2016. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
07.03.2016.-
10.03.2016.
Apaļā galda diskusijas par 2015. gadu Latvijas publiskajās bibliotēkās
01.12.2015. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
25.11.2015. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme
04.11.2015. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem
27.05.2015.-
28.05.2015.
Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme
25.11.2014. Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme
14.10.2014. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem
01.10.2014.-
02.10.2014.
Bibliotēku novadpētniecības konference "Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā"
20.11.2013. Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme
07.11.2013. Seminārs "Bibliotēkas un mūžizglītība"
23.10.2013. Seminārs bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem
18.09.2013.-
19.09.2013.
Novadpētniecības konference bibliotēku nozares speciālistiem "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai"
30.05.2013. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs
27.05.2013.-
28.05.2013.
Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2013. gada pavasara sanāksme
10.05.2013. Konference "Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā"
18.04.2013. Latvijas bibliotekāru 16.konference "Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas!"
13.03.2013. Seminārs Pierīgas reģiona bibliotekāriem
19.02.2013.-
27.02.2013.
Apaļā galda diskusijas par 2012. gadu Latvijas publiskajās bibliotēkās
12.12.2012. Reģionu galveno bibliotēku metodiķu semināra prezentācijas
28.11.2012. Speciālo, augstskolu un koledžu bibliotēku direktoru sanāksmes prezentācijas
07.11.2012. Reģionu galveno bibliotēku direktoru 2012. gada rudens sanāksmes prezentācijas
31.10.2012. Publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas semināra prezentācijas