Bibliogrāfijas institūts

IzdrukātNosūtīt

Institūts ir zinātniskais un metodiskais bibliotēku datu un zināšanu organizācijas un koordinācijas centrs. Tā galvenais uzdevums ir veidot ticamus, savlaicīgi pieejamus, lietotājam draudzīgus un starptautiski izmantojamus datus par nacionālo izdevējprodukciju (nacionālā bibliogrāfija), kā arī bibliotēkas krājumā esošajām ārzemju publikācijām un resursiem.

Darbības virzieni

 • Obligāto eksemplāru likumā noteiktā visu veidu nacionālo publikāciju, t.sk. tīmekļa vietņu vākšana un nacionālās bibliogrāfijas sagatavošana piekļuvei tiešsaistē ;
 • LNB krājuma veidošana un tā atspoguļošana LNB katalogā atbilstoši LNB krājumu komplektēšanas politikai, t.sk. rekataloģizācija;
 • Regulāro e-publikāciju "Latvijas jaunākās grāmatas" (2x mēnesī), "Periodikas rādītājs" un "Latvijas izdevējdarbība. Statistisko datu krājums" (reizi gadā) sagatavošana un publicēšana.

Pakalpojumi

1. Latvijas bibliotēku sistēmai:

 • obligātā eksemplāra sadale tā saņēmējām bibliotēkām;
 • zinātnisko bibliotēku kopkataloga kvalitātes kontrole;
 • nacionālā tēzaura un klasifikācijas attīstība;
 • bibliotēku jomas standartizācija saistībā ar saskarnozarēm (arhīvi, muzeji), t.sk. digitālā mantojuma metadatu politika;
 • apmācības un konsultācijas datu veidošanas jautājumos.

2. Izdevējiem:

 • starptautisko identifikācijas sistēmu ISBN, ISSN, ISMN funkcionēšanas nodrošināšana Latvijā;
 • valsts statistikas veidošana izdevējdarbības jomā;
 • UDK indeksu un autorzīmju piešķiršana.

3. Starptautiskiem partneriem – datu nodrošināšana projektiem un sadarbības partneriem (piemēram, UNESCO "Index Translationum", TEL, Europeana, VIAF, ASV Kongresa bibliotēkai, citām nacionālajām bibliotēkām).

Struktūra

Kontakti

Direktore Anita Goldberga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
2. stāvs, 208. telpa
Tālr.: 67716198
E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv

Direktores vietniece Ilona Dukure
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
2. stāvs, 207. telpa
Tālr.: 67716197
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv