EBSCO A-to-Z

IzdrukātNosūtīt

EBSCO A-to-Z

EBSCO A-to-Z platforma piedāvā LNB abonēto elektronisko izdevumu sarakstu. Tajā iekļauti elektroniskie žurnāli, publikācijas no pilnu tekstu datubāzēm un elektroniskās grāmatas. Sarakstu iespējams skatīt alfabētiskā secībā, pārlūkot pēc priekšmeta, kā arī meklēt konkrētu izdevumu, izmantojot dažādus atlases kritērijus. Katram izdevumam pievienota norāde uz datubāzi, kurā tas pieejams un informācija par laika aptvērumu. A-to-Z sadaļā Search EBSCOhost nodrošināta iespēja meklēt citos EBSCO resursos.

Pieejama visās LNB lasītavās