Foreign Law Guide

IzdrukātNosūtīt

FOREIGN LAW GUIDE

Datubāze ir izdevniecības "Brill" sagatavota plaša satura ārvalstu tiesību rokasgrāmata.

Saturā – pārskati par tiesību sistēmu un juridisko vēsturi, informācija par tiesu un likumdošanas sistēmu, primāro un sekundāro tiesību avoti, datubāzē iekļauto avotu bibliogrāfiskie apraksti, tiesību dokumentu tulkojumi angļu valodā.

Datubāze ir labs rīks salīdzinošās pētniecības veikšanai ārvalstu tiesību jomā.

Pieejams visās LNB lasītavās līdz 30.10.2017.