Gale Literary Sources

IzdrukātNosūtīt

GALE LITERARY SOURCES

Gale Literary Sources platforma apvieno vairākas GALE tiešsaistes datubāzes, nodrošinot iespēju pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem, padziļināti pētīt un izzināt ne tikai autorus, un darbus, bet arī pētīt literatūras virzienus un žanrus.

Uz šīs platformas pieejami sekojoši tiešsaistes resursi:

Pieejama visās LNB lasītavās