JSTOR

IzdrukātNosūtīt

JSTOR

JSTOR ir žurnālu arhīvs, kurā pieejami pilni teksti no žurnālu iznākšanas sākuma, bet pārsvarā nav pieejami pēdējie 4–5 gadi, ja žurnāls turpina iznākt. LNB abonē vienpadsmit no JSTOR Arts & Sciences kolekcijām, kurās galvenokārt iekļauti periodiskie izdevumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs:

 • Arts & Sciences I kolekcija piedāvā 119 žurnālu arhīvu 15 nozarēs. Tā ir JSTOR kolekcija, kurā iekļauti žurnāli ekonomikā, vēsturē, politoloģijā un socioloģijā, kā arī citās humanitārajās un sociālajās nozarēs. Izlases veidā kolekcijā pieejami arī žurnāli dabaszinātnēs, ekoloģijā, matemātikā un statistikā.
   
 • Arts & Sciences II kolekcija piedāvā 125 žurnālu arhīvu. Šajā kolekcijā vairāk pārstāvēti žurnāli ekonomikā, ģeogrāfijā, arheoloģijā, vēsturē, filozofijā, kā arī iekļauti žurnāli par reģionālajām studijām, piemēram, Slāvu studijām.
   
 • Arts & Sciences III kolekcija piedāvā 151 žurnālu arhīvu. Tā ir mākslas un humanitāro zinātņu kolekcija, kas piedāvā žurnālus valodniecībā, literatūrzinātnē, teātra, arhitektūras, antropoloģijas un folkloras nozarē, kā arī 32 mūzikas žurnālus, kas izdoti dažādās pasaules valodās (angļu, vācu, franču u.c. val.).
   
 • Art & Sciences IV kolekcija piedāvā 112 žurnālu arhīvus, kas fokusēti uz biznesu un sociālām zinātnēm. Šajā kolekcijā pārstāvēti žurnāli biznesā, ekonomikā, pedagoģijā, vēsturē, tiesību zinātnē, filozofijā, politoloģijā, psiholoģijā, socioloģijā un sociālajā politikā & publiskā pārvaldē. Kolekcijā iekļauti 26 žurnāli no Business kolekcijas, kas nav pieejami nevienā citā Art & Sciences kolekcijā.
   
 • Art & Sciences V kolekcija piedāvā 120 žurnālu arhīvu 22 disciplīnās – vēsturē (Contemporary European History, The International History Review, The Journal of Pacific History), valodniecībā & literatūrā (Literature and Culture, Early American Literature, World Literature Today), filozofijā, reliģijā, mākslas vēsturē un klasiskās studijās.
   
 • The Arts & Sciences VI kolekcija piedāvā žurnālu arhīvus sociālajās zinātnēs (biznesā, ekonomikā, pedagoģijā, valodniecībā, politoloģijā un reģionālās studijās). Kolekcijā iekļauti arī starpdisciplīnu žurnāli.
   
 • The Arts & Sciences VII kolekcija piedāvā 183 žurnālu arhīvus 35 disciplīnās, un vislielāko žurnālu kolekciju veselības politikā. Šajā kolekcijā pārstāvēti žurnāli arheoloģijā, mākslā & mākslas vēsturē, vēsturē, Āzijas studijās, biznesā, ekonomikā, matemātikā & statistikā, valodniecībā & literatūrā, politoloģijā, socioloģijā. Kolekcijā iekļautie žurnāli ir izdoti 15 dažādās valstīs.
   
 • The Arts & Sciences VIII kolekcija piedāvā žurnālu arhīvu humanitārajās zinātnēs (valodniecībā & literatūrā, klasiskajās studijās, mākslā & mākslas vēsturē). Izlases veidā kolekcijā pieejami žurnāli vēsturē, kultūrvēsturē, pedagoģijā, filozofijā un mūzikā. Šajā kolekcijā iekļauti reti 19.gs beigu un 20.gs. sākuma žurnāla American Art numuri, kas digitalizēti kā daļa no īpaša projekta, ko veica Metropolitēna Mākslas muzejs (Metropolitan Museum of Art), Frick Collection un Bruklinas Mākslas muzejs (Brooklyn Museum of Art).
   
 • The Arts & Sciences IX kolekcija piedāvā 150 sociālo zinātņu žurnālus līdz 2012.gadam, kuri izdoti vairāk nekā 25 valstīs. Kolekcijā pieejama informācija daudzās akadēmiskās jomās - arheoloģijā, antropoloģijā, socioloģijā, biznesā, ekonomikā un politikas zinātnēs.
   
 • The Arts & Sciences X kolekcija piedāvā 125 žurnālu arhīvu sociālajās zinātnēs - biznesā, socioloģijā, ekonomikā, pedagoģijā, finansēs, zinātnes vēsturē, sociālajā politikā & publiskajā pārvaldē, izlases veidā pieejami žurnāli - transportbūvē, tehnoloģijā un medicīnā. Kolekcijā iekļauti žurnāli socioloģijā, kas izdoti Francijā, Vācijā, Itālijā, Polijā un Čehijā, kā arī 20 akadēmiski žurnāli no Business III kolekcijas, piemēram, Emerging Markets Finance & Trade, Quarterly Journal of Finance, International Studies of Management & Organization.
   
 • The Arts & Sciences XI piedāvā 125 žurnālu arhīvu humanitārajās zinātnēs – arheoloģijā, arhitektūrā, arhitektūras vēsturē, bibliotēkzinātnē, mēdiju producēšanā, vēsturē, reliģijā, valodniecībē & literatūrā, mūzikā un skatuves mākslā. Kolekcijā iekļauti starpnozaru žurnāli Amerikas, Āzijas, Afroamerikas un Ebreju studijās. Raksti papildināti ar fotogrāfijām, audiovizuāliem materiāliem, kā arī saitēm uz svarīgiem rakstiem no saistītām datubāzēm.

Video pamācība

Pieejama visās LNB lasītavās