MIT Press Journals

IzdrukātNosūtīt

MIT PRESS JOURNALS

Izdevniecība "MIT Press" piedāvā piekļuvi vairāk nekā 30 žurnāliem dažādās nozarēs: mākslā un humanitārajās zinātnēs (African Arts, Computer Music Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art u.c.), ekonomikā (American Journal of Health Economics, Education Finance and Policy u.c.), vēsturē un politikas zinātnē (Journal of Cold War Studies, Global Environmental Politics u.c.), zinātnē un tehnoloģijā (Artificial Life, Linguistic Inquiry, Neural Computation).

Pieejams visās LNB lasītavās līdz 11.11.2017.