Exhibition "Newspaper "Literatūra un Māksla" - 70. Škapars time"