Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

11/06/2021

Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs

Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs
Sagatavots 2020. gada Periodikas rādītājs
1

Lapas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis gadskārtējo izdevumu "Periodikas rādītājs. 2020" (PDF). Izdevums apkopo informāciju par 2020. gadā Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem  un citiem turpinājumizdevumiem, kā arī izdevumiem, kas izdoti 2018., 2019. gadā, bet LNB pieejami no 2020. gada un nav iekļauti iepriekšējo gadu "Periodikas rādītājos".

07/06/2021

Projekta "Zenit stāsti" pārskats

Projekta "Zenit stāsti" pārskats
Projekta "Zenit stāsti" pārskats
1

Lapas

Projekts "Zenit stāsti" norisinājās no 2020. gada augusta līdz 2021. gada janvārim. Tā ietvaros tika uzrunāti mazākumtautību un latviešu jaunieši intervēt savus radiniekus par laika posmu no 1960. līdz 1980. gadam – aplūkojot fotogrāfijas no konkrētā laika posma un pierakstot dzirdētos stāstus. Kopumā projektā iesaistījās 169 skolēni un 12 priekšmetu skolotāji no 14 izglītības iestādēm, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 200 klausītāju. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija" tika papildināta ar vairāk nekā 150 fotoattēliem. Projekts norisinājās Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā.

31/05/2021

Pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands

Pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands
Pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa memorands
1

Lapas

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai". Kongresā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri. Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība, tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā.

19/05/2021

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: Mācīšanās prasme

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: Mācīšanās prasme
Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: Mācīšanās prasme
1

Lapas

26. maijā plkst. 11.00 notiks cikla "Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats" sezonas noslēdzošais pasākums, kas būs veltīts mācīšanās tēmai. Visus interesentus aicinām pieslēgties pasākuma tiešraidei Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra un LNB Facebook lapām vai LNB YouTube kanālam. Pasākums ilgs aptuveni stundu, iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

17/05/2021

Notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai"

Notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai"
Notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai"
1

Lapas

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai". Kongresu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis ir aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā. Pasākuma nolūks ir arī stiprināt pagastu bibliotēkas un celt pagastu bibliotekāru pašapziņu, sekmējot pieredzes apmaiņu un diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Šobrīd administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir īpaši nozīmīgi veicināt pašvaldību izpratni par bibliotēku nozīmi stratēģisko mērķu sasniegšanā, pārliecinot pašvaldību vadītājus pieņemt atbildīgus un ilgtspējīgus lēmumus vietējas nozīmes bibliotēku tīkla attīstībai.

Lapas