Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

05/05/2022

Aptauja par starptautiska standarta tulkojumu latviešu valodā

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 23. maijā ir izsludināta publiskā aptauja starptautiskā standarta "ISO 16439:2014 Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries" tulkojumam latviešu valodā "LVS ISO pr 16439: Informācija un dokumentācija. Metodes un procedūras bibliotēku ietekmes novērtēšanai".

27/04/2022

Skolu bibliotekāru semināra prezentācijas

2022. gada 21. aprīlī notika skolu bibliotekāru seminārs. Semināra mērķis bija aktualizēt skolas bibliotēku lomu un nozīmi pilnveidotajā mācību saturā, iedvesmot skolu bibliotekārus mērķtiecīgāk veidot partnerību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un nevalstiskajam organizācijām, kā arī pārņemt minēto institūciju veiksmīgāko sadarbības pieredzi pilnveidotā mācību satura īstenošanā skolēniem, pedagogiem un atbalsta personālam.

25/04/2022

Publisko bibliotēku tematisko diskusiju prezentācijas

Ikgadējo apaļā galda diskusiju formāts 2022. gadā tika mainīts, aizstājot to ar tematiskām diskusijām – semināriem reģionu galveno bibliotēku speciālistiem par aktuāliem jautājumiem. Publisko bibliotēku tematiskās diskusijas norisinājās no 3. marta līdz 13. aprīlim, tiešsaistes sarunās pulcējot vienkopus vairāk nekā 300 mūsu valsts bibliotēku nozares speciālistus. Visas tēmas skatītas, atsaucoties un mijiedarbojoties ar bibliotēku teksta pārskatiem par 2021. gadu, kā arī šī brīža aktuālām nozares tendencēm starptautisko un nacionālo norišu griezumā.

Lapas