Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

14/03/2022

Seminārs bibliotēku darbiniekiem par medijpratību un emocionālo inteliģenci krīzes situācijās

22. martā plkst. 10.00–15.00 platformā Zoom Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina bibliotēku darbiniekus uz tīmekļsemināru "Drošība, medijpratība un emocionālā inteliģence krīzes situācijās". Tā mērķis ir iepazīstināt ar priekšnoteikumiem drošības stiprināšanai kā fiziskajā, tā informatīvajā telpā ikdienā un krīzes situācijās. Vienlaikus klātesošie tiks informēti par Aizsardzības ministrijas izstrādāto materiālu "72 stundas", kā arī saņems praktiskus dažādu nozaru profesionāļu padomus medijpratībā, informācijas apstrādē un psiholoģijā, stiprinot bibliotekāra kā drošākas kopienas veidotāja lomu savā reģionā.

09/03/2022

Aicinājums izdevējiem piedalīties Grāmatu iepirkumu programmā Latvijas publiskajām bibliotēkām

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumu "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" Kultūras ministrija piešķīrusi finansējumu projekta "Grāmatu iepirkums, grāmatu starts un lasīšanas veicināšanas programma" (Nr. 4.4-10/2107, 07.12.2021.) īstenošanai. Kopumā grāmatu iepirkuma programmai 2022. gadā Latvijas publiskajām bibliotēkām atvēlēti 200 000 EUR.

01/03/2022

Starptautiskas bibliotēku organizācijas nosoda Krievijas karu Ukrainā

Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs (EBLIDA), Eiropas publisko bibliotēku nacionālo institūciju forums (NAPLE) un Publiskās bibliotēkas 2030 (PL2030) izplatījušas kopīgu paziņojumu (PDF), nosodot Krievijas Federācijas barbarisko uzbrukumu Ukrainai, kas ir pretrunā ilgtspējīgas, demokrātiskas un taisnīgas sabiedrības pamatprincipiem.

28/02/2022

Aptauja par starptautisko standartu tulkojumiem latviešu valodā

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 15. martā ir izsludināta publiskā aptauja starptautisko standartu "ISO 11799:2015 Information and documentation – Document storage requirements for archive and library materials" un "ISO 21246:2019: Information and documentation – Key indicators for museums" tulkojumiem latviešu valodā.

28/02/2022

Aicinājums Pasaules bibliotēku kopienai par solidaritātes iniciatīvām ar Ukrainas tautu

2022. gada 24. februāra rīts atnesa šokējošas ziņas par Krievijas masveida uzbrukumu Ukrainai. Ukrainas iedzīvotāji upurē savas dzīvības un varonīgi aizstāv savu valsti pret Krievijas Federācijas agresiju. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nacionālo bibliotēku kopienas stingri nosoda uzbrukumus Ukrainai un solidarizējas ar Ukrainas iedzīvotāju vēlmi dzīvot brīvā, neatkarīgā un demokrātiskā Ukrainas valstī, kuras pamatā ir Eiropas fundamentālās vērtības. Mēs atbalstām Ukrainas pilsoņu vēlmi pēc brīvības un aicinām visas bibliotēkas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Eiropā un visā pasaulē būt solidārām ar Ukrainas tautu un visos veidos sniegt savu atbalstu Ukrainai – proti, nodrošinot ziedojumus un morālo atbalstu. Mūsu palīdzība ir ļoti svarīga brīvai un neatkarīgai Ukrainai!

Lapas