Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

01/12/2020

Aptauja par standarta ISO 15489-1:2016 tulkojumu latviešu valodā

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 15. decembrī ir izsludināta publiskā aptauja starptautiskā standarta "ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records management – part 1: Concepts and principles" tulkojumam latviešu valodā "LVS ISO pr 15489-1:2016 Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Jēdzieni un principi".

Lapas