Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

18/09/2013

Bibliotēku novadpētniecības konference "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai"

18.–19.septembrī Balvos notiks novadpētniecības konference bibliotēku nozares speciālistiem "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai". Konferencē piedalīsies vairāk nekā 50 novadpētnieki no visas Latvijas un tās galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales kultūras vērtībām, kuru saglabāšanā iesaistītas bibliotēkas un kas nozīmīgas visai Latvijai, kā arī latviešu diasporai ārpus dzimtenes. Pasākums norisināsies Balvu Novada muzejā.

14/08/2013

Sākusies grāmatu vērtēšana Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2013

Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013" ir sācies aizraujošais grāmatu vērtēšanas posms. Šogad  žūrijas dalībnieki savas domas un vērtējumus par izlasītajām kolekcijas grāmatām varēs izteikt elektroniskajā anketā: http://petijums.lv/aptauja/index.php/585498/lang-lv

19/07/2013

Sagatavota konsultācija par e-pasta etiķeti

Neatņemama mūsdienu bibliotekāru ikdienas sastāvdaļa ir internets un e-pasts, kas tiek izmantots komunikācijai ar lasītājiem, kolēģiem, sadarbības partneriem. Lai veicinātu korektu bibliotēku nozares profesionāļu saziņu internetā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs ir sagatavojis konsultāciju par e-pasta etiķeti.

18/06/2013

Sagatavotas vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai

Sagatavotas vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai
Sagatavotas vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai
1

Lapas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļa un Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs izstrādājuši "Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai". Vadlīnijas sagatavotas kā ieteicošs konsultatīvais līdzeklis stratēģiskā plāna izstrādei un ir adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai.

Lapas