Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

19/06/2012

Jauni nozares termini

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija (LZA TK ID TAK) apstiprinājusi vairākus nozares terminus.

Termini galvenokārt no standarta LVS ISO/TR 28118:2012 Informācija un dokumentācija. Nacionālo bibliotēku snieguma rādītāji (ISO/TR 28118: 2009 Information and documentation – Performance indicators for national libraries), kā arī LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas (IBSN) apspriešanai iesūtītie termini.

Lapas