Subscribe to Aktualitātes

Aktualitātes

06/09/2013

LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada jūlijs, augusts

Vai konkrēti ēdieni spēj radīt atkarību? Vai šo ēdienu ietekmē veidojas dažādas slimības, piemēram, diabēts un sirds slimības? Pasaulē ir izplatīts termins "chocoholic" un "food addict", kas atspoguļo sabiedrībā izplatīto problēmu ar ēšanas atkarību. Grāmatā atspoguļots zinātnieku viedoklis par to cik nopietns ir mūsdienu ēšanas atkarības fenomens. Pētnieki apskata ēšanas atkarību, psiholoģiju, uzturvērtību, epidemioloģiju un sabiedrības veselību pētot un analizējot zinātniskos datus par īpašībām, kas rada
Vai konkrēti ēdieni spēj radīt atkarību? Vai šo ēdienu ietekmē veidojas dažādas slimības, piemēram, diabēts un sirds slimības? Pasaulē ir izplatīts termins "chocoholic" un "food addict", kas atspoguļo sabiedrībā izplatīto problēmu ar ēšanas atkarību. Grāmatā atspoguļots zinātnieku viedoklis par to cik nopietns ir mūsdienu ēšanas atkarības fenomens. Pētnieki apskata ēšanas atkarību, psiholoģiju, uzturvērtību, epidemioloģiju un sabiedrības veselību pētot un analizējot zinātniskos datus par īpašībām, kas rada atkarību no ēdiena.
"The Science of Gymnastics", atsaucoties uz starptautiski atzītu sporta zinātnieku un pieredzējušu treneru pētījumiem, skatīti vingrošanas fizioloģiskie, biometriskie un psiholoģiskie aspekti – no uztura, treniņu metodēm un kustību kinētikas līdz sportistu motivācijai un mērķu izvirzīšanai. Autori uzskatāmi parāda sporta zinātnes lomu vingrotāju izpildījuma uzlabošanā.
"The Science of Gymnastics", atsaucoties uz starptautiski atzītu sporta zinātnieku un pieredzējušu treneru pētījumiem, skatīti vingrošanas fizioloģiskie, biometriskie un psiholoģiskie aspekti – no uztura, treniņu metodēm un kustību kinētikas līdz sportistu motivācijai un mērķu izvirzīšanai. Autori uzskatāmi parāda sporta zinātnes lomu vingrotāju izpildījuma uzlabošanā.
Dzīvnieku redze ir ļoti dažāda, un cilvēki to ikdienā nenovērtē. Grāmata atspoguļo plašus pētījumus dzīvnieku uzvedībā, neirobioloģijā un redzes uztverē. Atsevišķi tiek izceltas sugu kopīgās un atšķirīgās īpatnības vizuālā impulsa  atveidošanā. Papildus apskatītas katras sugas vizuālās sistēmas evolūcija.
Dzīvnieku redze ir ļoti dažāda, un cilvēki to ikdienā nenovērtē. Grāmata atspoguļo plašus pētījumus dzīvnieku uzvedībā, neirobioloģijā un redzes uztverē. Atsevišķi tiek izceltas sugu kopīgās un atšķirīgās īpatnības vizuālā impulsa atveidošanā. Papildus apskatītas katras sugas vizuālās sistēmas evolūcija.
Uguns dinamika ir atsevišķa nozare uguns zinātnē. Šis ir grāmatas trešais izdevums un tā ir papildināta ar jaunākajiem pētījumiem un eksperimentiem uguns dinamikā. Grāmatā iekļauti pētījumi par uguns uzvedību dažādos materiālos, kvantitatīvie pētījumi, kas atspoguļoti diagrammās, un dažādi eksperimenti. Grāmata noderēs uguns drošības speciālistiem un citiem speciālistiem, kas ikdienas darbā sastopas ar uguns darbību.
Uguns dinamika ir atsevišķa nozare uguns zinātnē. Šis ir grāmatas trešais izdevums un tā ir papildināta ar jaunākajiem pētījumiem un eksperimentiem uguns dinamikā. Grāmatā iekļauti pētījumi par uguns uzvedību dažādos materiālos, kvantitatīvie pētījumi, kas atspoguļoti diagrammās, un dažādi eksperimenti. Grāmata noderēs uguns drošības speciālistiem un citiem speciālistiem, kas ikdienas darbā sastopas ar uguns darbību.
"Bosnia remade: ethnic cleansing and its reversal" ir pirmais visaptverošais pētījums par Bosnijas pēdējo 20 gadu vēsturi, kurā ne tikai sīki aplūkota Bosnijas karu norise, bet detalizēti analizēti trīs pilsētu likteņi, kurās tika organizētas etniskās tīrīšanas. Izmantojot plašu literatūras klāstu, kā arī intervijas ar iesaistītajām personām, ir radīts pārliecinošs pārskats par sociālajām un politiskajām dilemmām, ar ko vēl šodien saskaras Bosnija un Hercegovina.
"Bosnia remade: ethnic cleansing and its reversal" ir pirmais visaptverošais pētījums par Bosnijas pēdējo 20 gadu vēsturi, kurā ne tikai sīki aplūkota Bosnijas karu norise, bet detalizēti analizēti trīs pilsētu likteņi, kurās tika organizētas etniskās tīrīšanas. Izmantojot plašu literatūras klāstu, kā arī intervijas ar iesaistītajām personām, ir radīts pārliecinošs pārskats par sociālajām un politiskajām dilemmām, ar ko vēl šodien saskaras Bosnija un Hercegovina.
Pēc Otrā pasaules kara Breslava, lielākā Vācijas pilsēta austrumos no Berlīnes, kļuva par Polijas pilsētu Vroclavu. Tās vairāk kā 600 000 iedzīvotāji, galvenokārt etniskie vācieši, tika padzīti; to vietā nāca poļu iedzīvotāji no visām pirmskara Polijas daļām. Autors, balstoties šajā piemērā, aplūko piespiedu migrācijas ilgtermiņa psiholoģiskās un kulturālās sekas, analizējot procesu, kurā jaunie Vroclavas iemītnieki atjaunoja pilsētu un padarīja to par savām mājām.
Pēc Otrā pasaules kara Breslava, lielākā Vācijas pilsēta austrumos no Berlīnes, kļuva par Polijas pilsētu Vroclavu. Tās vairāk kā 600 000 iedzīvotāji, galvenokārt etniskie vācieši, tika padzīti; to vietā nāca poļu iedzīvotāji no visām pirmskara Polijas daļām. Autors, balstoties šajā piemērā, aplūko piespiedu migrācijas ilgtermiņa psiholoģiskās un kulturālās sekas, analizējot procesu, kurā jaunie Vroclavas iemītnieki atjaunoja pilsētu un padarīja to par savām mājām.
Pēdējo 40 gadu laikā Vācu nācijas svētā Romas impērijas (1495-1806) vēsture ir tikusi pilnībā pārskatīta. Rezultātā daudzi to vairs neuzskata par neizdevušos, bet gan par modernu vai pat postmodernu valsti un potenciālu piemēru mūsdienu Eiropas integrācijai. Grāmatā apkopotie autori analizē šo skatījumu, liekot uzsvaru uz impērijas konstitucionālo, reliģisko un sociālo vēsturi.
Pēdējo 40 gadu laikā Vācu nācijas svētā Romas impērijas (1495-1806) vēsture ir tikusi pilnībā pārskatīta. Rezultātā daudzi to vairs neuzskata par neizdevušos, bet gan par modernu vai pat postmodernu valsti un potenciālu piemēru mūsdienu Eiropas integrācijai. Grāmatā apkopotie autori analizē šo skatījumu, liekot uzsvaru uz impērijas konstitucionālo, reliģisko un sociālo vēsturi.
Andress Oslunds, Valdis Dombrovskis – „Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi” – papildināts izdevums ar autoru un ekspertu komentāriem. Stāsts par mazu valsti Latviju, kas, neskatoties uz sliktajām izredzēm, īstenoja konsekventu politiku un pārvarēja krīzi.
Andress Oslunds, Valdis Dombrovskis – „Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi” – papildināts izdevums ar autoru un ekspertu komentāriem. Stāsts par mazu valsti Latviju, kas, neskatoties uz sliktajām izredzēm, īstenoja konsekventu politiku un pārvarēja krīzi.
U. Eko grāmata  "On literature" (Sulla letteratura) oriģinālā publicēta 2002. gadā. Vairums tekstu tapuši laikā no 1990. līdz 2002. gadam. Krājumā aplūkotas dažādas literatūras funkcijas, iekļautas Eko pārdomas par rakstniekiem (Dante, Vailds, Borhess), pētījumi par atsevišķu literāro darbu ietekmi uz vēsturiskajiem notikumiem, par raksturīgām naratīva problēmām un radošās rakstniecības nozīmīgiem jēdzieniem. Noslēdzošajā apcerējumā How I Write, Eko analizē paša sacerētos tekstus.
U. Eko grāmata "On literature" (Sulla letteratura) oriģinālā publicēta 2002. gadā. Vairums tekstu tapuši laikā no 1990. līdz 2002. gadam. Krājumā aplūkotas dažādas literatūras funkcijas, iekļautas Eko pārdomas par rakstniekiem (Dante, Vailds, Borhess), pētījumi par atsevišķu literāro darbu ietekmi uz vēsturiskajiem notikumiem, par raksturīgām naratīva problēmām un radošās rakstniecības nozīmīgiem jēdzieniem. Noslēdzošajā apcerējumā How I Write, Eko analizē paša sacerētos tekstus.
"Religion, Caste, and Politics in India": plašs pētījums par Indijas politiku un sabiedrību. Detalizēti skatīta hindu etniskā nacionālisma attīstība, reliģiju un kastu tiesiskais stāvoklis, Indijas politiskā kultūra un vēlēšanu politikas dinamika, kā arī Indijas valstiskās attīstības loma Āzijas un pasaules globālās politikas kontekstā.
"Religion, Caste, and Politics in India": plašs pētījums par Indijas politiku un sabiedrību. Detalizēti skatīta hindu etniskā nacionālisma attīstība, reliģiju un kastu tiesiskais stāvoklis, Indijas politiskā kultūra un vēlēšanu politikas dinamika, kā arī Indijas valstiskās attīstības loma Āzijas un pasaules globālās politikas kontekstā.
Kas saviļņo cilvēkus? Kas piešķir enerģiju nicinājuma, naida vai patriotisma jūtām? Afekti jeb īpaši emocionālās spriedzes vai pārdzīvojuma stāvokļi ir viena no pēdējo gadu aktualitātēm sociālajā psiholoģijā. Afekti nav vienīgi individuāli fizioloģiski notikumi – tos veido dažādas jūtas, uzskati, attiecību modeļi, sociālās saites, naratīvi, personiskās vēstures, dzīvesveids. Tie ir gan bioloģiski, gan kultūras noteikti, gan individuāli, gan sociāli.
Kas saviļņo cilvēkus? Kas piešķir enerģiju nicinājuma, naida vai patriotisma jūtām? Afekti jeb īpaši emocionālās spriedzes vai pārdzīvojuma stāvokļi ir viena no pēdējo gadu aktualitātēm sociālajā psiholoģijā. Afekti nav vienīgi individuāli fizioloģiski notikumi – tos veido dažādas jūtas, uzskati, attiecību modeļi, sociālās saites, naratīvi, personiskās vēstures, dzīvesveids. Tie ir gan bioloģiski, gan kultūras noteikti, gan individuāli, gan sociāli.
”Continental divide: Heidegger, Cassirer, Davos” atspoguļo divu, tolaik Eiropas ietekmīgāko domātāju, tikšanos 1929. gadā, Davosā. Publiskā sarunā tika skarti filozofijas vēstures nozīmīgākie jautājumi, piemēram, „Kas ir kultūra?”, „Kas ir patiesība?”. Grāmatas autors rekonstruē šo sarunu un vērtē tās tālejošās sekas.
”Continental divide: Heidegger, Cassirer, Davos” atspoguļo divu, tolaik Eiropas ietekmīgāko domātāju, tikšanos 1929. gadā, Davosā. Publiskā sarunā tika skarti filozofijas vēstures nozīmīgākie jautājumi, piemēram, „Kas ir kultūra?”, „Kas ir patiesība?”. Grāmatas autors rekonstruē šo sarunu un vērtē tās tālejošās sekas.
Divos sējumos atspoguļota filozofija Itālijā no viduslaikiem līdz XX gadsimtam. Autors iezīmē reģiona filozofiskās domas oriģinalitāti un īpatnības, īpašu uzmanību veltot Renesanses laikmeta intelektuālajam devumam.
Divos sējumos atspoguļota filozofija Itālijā no viduslaikiem līdz XX gadsimtam. Autors iezīmē reģiona filozofiskās domas oriģinalitāti un īpatnības, īpašu uzmanību veltot Renesanses laikmeta intelektuālajam devumam.
“Vernacular eloquence: what speech can bring to writing (Elbow, P.)” no jauna atgriežas pie attiecībām starp rakstību un runāšanu – ko runātais vārds var dot rakstībai. Grāmatā pētīta arī runāšanas daudzo lingvistisko un retorisko elementu iedarbība uz rakstību. Autors uzsver runātā vārda lielo lomu rakstībā.
“Vernacular eloquence: what speech can bring to writing (Elbow, P.)” no jauna atgriežas pie attiecībām starp rakstību un runāšanu – ko runātais vārds var dot rakstībai. Grāmatā pētīta arī runāšanas daudzo lingvistisko un retorisko elementu iedarbība uz rakstību. Autors uzsver runātā vārda lielo lomu rakstībā.
"Elites and Identities in Post-Soviet Space": krājumā atrodams arī M. Solskas pētījums par Baltijas valstīm. Rakstā salīdzinoši skatītas atšķirības ar etniskajām problēmām saistīto jautājumu politiskajos risinājumos (skolu reforma,  vēlēšanu tiesības utt.) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
"Elites and Identities in Post-Soviet Space": krājumā atrodams arī M. Solskas pētījums par Baltijas valstīm. Rakstā salīdzinoši skatītas atšķirības ar etniskajām problēmām saistīto jautājumu politiskajos risinājumos (skolu reforma, vēlēšanu tiesības utt.) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Islāma fundamentālistu  aktivitātes un reliģiskās vardarbības izpausmes pasaulē, migrācijas procesi un lielu reliģisko minoritāšu diasporu pieaugums Eiropā transformē kultūru karti un ir viens no nākotnes sabiedrības riska faktoriem, rosinot pētniekus un sabiedrību vairāk iedziļināties jautājumos par reliģijas un valsts attiecībām, sekularizācijas procesiem, cilvēktiesībām un reliģiju, globalizācijas ietekmi reliģiju attīstībā.
Islāma fundamentālistu aktivitātes un reliģiskās vardarbības izpausmes pasaulē, migrācijas procesi un lielu reliģisko minoritāšu diasporu pieaugums Eiropā transformē kultūru karti un ir viens no nākotnes sabiedrības riska faktoriem, rosinot pētniekus un sabiedrību vairāk iedziļināties jautājumos par reliģijas un valsts attiecībām, sekularizācijas procesiem, cilvēktiesībām un reliģiju, globalizācijas ietekmi reliģiju attīstībā.
”Compendium of insurance law” atrodami plaša spektra ES valstu un Lielbritānijas apdrošināšanas tiesību avoti dažādās apdrošināšanas sfērās – īpašuma, dzīvības, transporta līdzekļu apdrošināšana, pārapdrošināšana, apdrošināšanas līgumi u.c. Katram normatīvajam aktam pievienota anotācija, kas izskaidro konkrētā tiesību avota vietu un saistību kopējā likumdošanas hierarhijā.
”Compendium of insurance law” atrodami plaša spektra ES valstu un Lielbritānijas apdrošināšanas tiesību avoti dažādās apdrošināšanas sfērās – īpašuma, dzīvības, transporta līdzekļu apdrošināšana, pārapdrošināšana, apdrošināšanas līgumi u.c. Katram normatīvajam aktam pievienota anotācija, kas izskaidro konkrētā tiesību avota vietu un saistību kopējā likumdošanas hierarhijā.
Izdevumā apkopoti izcilā vācu tiesībzinātnieka un politiskā domātāja Karla Šmita, saukta arī par „valsts tiesību Mefistofeli”, raksti. Darbi „Konstitūcijas garants”,„Legalitāte un leģitimitāte”, „Par juridiskās domāšanas trim veidiem” tapuši 1930. gadu sākumā, Veimāras republikas sistēmiskās krīzes periodā. Arī Latvijas konstitucionālo tiesību koncepcija par valsts prezidenta kā Satversmes sargātāja funkciju pārņemta no profesora Šmita darbiem.
Izdevumā apkopoti izcilā vācu tiesībzinātnieka un politiskā domātāja Karla Šmita, saukta arī par „valsts tiesību Mefistofeli”, raksti. Darbi „Konstitūcijas garants”,„Legalitāte un leģitimitāte”, „Par juridiskās domāšanas trim veidiem” tapuši 1930. gadu sākumā, Veimāras republikas sistēmiskās krīzes periodā. Arī Latvijas konstitucionālo tiesību koncepcija par valsts prezidenta kā Satversmes sargātāja funkciju pārņemta no profesora Šmita darbiem.
Grāmata skata mūsdienu bērnu un jauniešus kā pircējus un patērētājus. Kā bērnus ietekmē reklāmas kampaņas un preču zīmoli? Bērni un jaunieši ir aktīvi patērētāji bez kritiskas izpratnes un lieliska mērķauditorija visa veida reklāmām, tādēļ prasmīga skaidrošana skolā un ģimenē ir ļoti svarīga.
Grāmata skata mūsdienu bērnu un jauniešus kā pircējus un patērētājus. Kā bērnus ietekmē reklāmas kampaņas un preču zīmoli? Bērni un jaunieši ir aktīvi patērētāji bez kritiskas izpratnes un lieliska mērķauditorija visa veida reklāmām, tādēļ prasmīga skaidrošana skolā un ģimenē ir ļoti svarīga.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lapas

06/09/2013

Bērni iepazīst bilžu grāmatu pasauli kultūras vasarnīcā "Esplanāde 2014"

Bērni iepazīst bilžu grāmatu pasauli kultūras vasarnīcā "Esplanāde 2014"
Bērni iepazīst bilžu grāmatu pasauli kultūras vasarnīcā "Esplanāde 2014"
1

Lapas

Svētdien, 8.septembrī Rīga 2014 kultūras vasarnīcā "Esplanāde 2014" no plkst. 14.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs iepazīstinās ar projektu "Pasaule bilžu grāmatā". Bērni veidos bilžu grāmatiņu kopā ar mākslinieci Rūtu Briedi un "Bikibuks".

05/09/2013

Gaismas pils projektu augsti novērtē ārvalstu delegācijas

Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
1
2
3

Lapas

Pagājušajā nedēļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkā viesojās vairākas ārvalstu delegācijas, tostarp no Lietuvas, Norvēģijas un Austrijas. Apmeklējuma laikā viesi atzinīgi novērtēja Gaismas pils būvniecības gaitu, arhitektūras un inženiertehniskos risinājumus, kā arī daudzfunkcionālās tehniskās ēkas būvniecības procesu, kas norit straujāk nekā iepriekš paredzēts.

04/09/2013

Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi par Marku Rotko un amerikāņu abstrakto ekspresionismu

Marks Rotko NR 203 [?] [SARKANS, ORANŽS, DZELTENBRŪNS UN PURPURS] 1954, audekls, eļļa, 192 x 155,3, Keitas Rotko Pritzel kolekcija.
Marks Rotko NR 203 [?] [SARKANS, ORANŽS, DZELTENBRŪNS UN PURPURS] 1954, audekls, eļļa, 192 x 155,3, Keitas Rotko Pritzel kolekcija.
1

Lapas

Piektdien, 6.septembrī, plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Izstāžu zālē K. Barona ielā 14 tiks atklāta izstāde "Marks Rotko un amerikāņu abstraktais ekspresionisms". Izstādi organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs (DMRMC), ieskandinot Daugavpilī dzimušā ebreju izcelsmes izcilā amerikāņu gleznotāja Marka Rotko 110.dzimšanas dienu svinību pasākumus, kas norisināsies 2013.gada septembrī.

02/09/2013

„Rīgas 2014” ieskaņa kino festivālā "Baltijas Vilnis" Lietuvā – latviešu filmas un izstāde „Jūgendstils Latvijā”

Izstāde "Jūgendstils Latvijā"
Izstāde "Jūgendstils Latvijā"
1

Lapas

No 22. augusta līdz 29.augustam Nidā notika jau par tradīciju kļuvušais starptautiskais kino festivāls „Baltijas Vilnis”. Šogad pirmo reizi no 30.augusta – 1.septembrim festivāla norise tika izvērsta arī Klaipēdā. Latvijas vēstniecība Lietuvā sadarbībā ar Lietuvas Kinematogrāfu savienību šī gada festivālā īpašu uzmanību veltīs festivāla viesu iepazīstināšanai ar Rīgu kā 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu.

28/08/2013

Tiks atklāts "Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs: 1588-1830"

Tiks atklāts "Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs: 1588-1830"
Tiks atklāts "Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs: 1588-1830"
1

Lapas

Piektdien, 30.augustā, plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Izstāžu zālē (K.Barona 14) norisināsies bibliogrāfiskā rādītāja "Latvijas citvalodu seniespiedumu kopkatalogs. 1588-1830" izdevuma atvēršana.

28/08/2013

Baltijas ceļa atceres dienās digitalizētas 164 piemiņas lietas

Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Anete Rūķe
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
Foto: Neil Bates
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lapas

23. un 24.augustā "Rīga 2014" atklātajā telpā notika Baltijas ceļa atceres dienas. Eiropas digitālā bibliotēka "Europeana" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja Latvijas iedzīvotājus veidot Baltijas ceļa digitālo arhīvu. Divu dienu laikā savas piemiņas lietas ieradās digitalizēt ap 100 cilvēkiem. Viņu vidū bija viens no Baltijas ceļa organizētājiem Romualds Ražuks, māksliniece Džemma Skulme, politologs Veiko Spolītis un citi. Liecības, ko cilvēki vēlējās ievietot digitālajā arhīvā bija visdažādākās - fotogrāfijas, avīžu raksti, lelle, piespraudes, valsts karogs, apģērbs, radio un fotoaparāti un daudzas citas.

26/08/2013

Mākslas studijas "O" dalībnieku darbu izstāde Bērnu literatūras centrā

Mākslas studijas "O" dalībnieku darbu izstāde Bērnu literatūras centrā
Mākslas studijas "O" dalībnieku darbu izstāde Bērnu literatūras centrā
1

Lapas

Šā gada 27.augustā plkst. 18:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā (Tērbatas ielā 75) tiks atklāta mākslas studijas "O" dalībnieku plenēra un citu darbu izstāde.

21/08/2013

Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti

Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
Diskutēs par digitālās bibliotēkas mītiem un realitāti
1
2
3

Lapas

22.augustā plkst. 14.00 "Rīga 2014" kultūras vasarnīcā Esplanādē Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz diskusiju par mītiem un realitāti digitālās bibliotēkas veidošanā. Diskusija notiks starptautiskā projekta "Europeana Newspapers" informācijas dienas norises laikā.

Lapas