Subscribe to Aktualitātes

Aktualitātes

10/12/2013

LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada novembris

„The Disney Song Encyclopedia” – jaunums skatuves mākslā. Izteiksmīgais sējums apraksta vairāk nekā 900 oriģināldziesmas, kuras rakstītas Disney filmām, video, mūzikliem, televīzijas šoviem u.c. ierakstiem. Grāmatā var atrast dziesmu nosaukumu un to autoru vārdnīcu, kā arī ierakstu, video un DVD ceļvedi. Atrodama arī informācija par Disney dziesmu akadēmiskajiem apbalvojumiem.
„The Disney Song Encyclopedia” – jaunums skatuves mākslā. Izteiksmīgais sējums apraksta vairāk nekā 900 oriģināldziesmas, kuras rakstītas Disney filmām, video, mūzikliem, televīzijas šoviem u.c. ierakstiem. Grāmatā var atrast dziesmu nosaukumu un to autoru vārdnīcu, kā arī ierakstu, video un DVD ceļvedi. Atrodama arī informācija par Disney dziesmu akadēmiskajiem apbalvojumiem.
"Der Taktstock The Baton": humorpilna un izglītojoša dokumentālā filma par to, kāpēc orķestrim vajadzīgs diriģents. Galvenais varonis – latviešu diriģents Ainārs Rubiķis.
"Der Taktstock The Baton": humorpilna un izglītojoša dokumentālā filma par to, kāpēc orķestrim vajadzīgs diriģents. Galvenais varonis – latviešu diriģents Ainārs Rubiķis.
"Nordic Graphic Designers" sniedz pārskatu par grafisko dizainu  piecās Ziemeļvalstīs, izceļot ziemeļu identitātes vērtības un iepazīstinot gan ar klasiķiem, gan uzlecošām zvaigznēm. Ievadā raksturotas ziemeļu dizaina attīstības tendences mūsdienās; katra nodaļa veltīta atsevišķam dizainerim. Grāmata ir Zviedrijas apgāda Arvinius ziemeļu arhitektūrai un dizainam veltītas sērijas trešais sējums.
"Nordic Graphic Designers" sniedz pārskatu par grafisko dizainu piecās Ziemeļvalstīs, izceļot ziemeļu identitātes vērtības un iepazīstinot gan ar klasiķiem, gan uzlecošām zvaigznēm. Ievadā raksturotas ziemeļu dizaina attīstības tendences mūsdienās; katra nodaļa veltīta atsevišķam dizainerim. Grāmata ir Zviedrijas apgāda Arvinius ziemeļu arhitektūrai un dizainam veltītas sērijas trešais sējums.
"Cognitive explorations of translation": sērijas Continuum Studies in Translation izdevums aplūko tulkošanas procesu izpēti no kognitīvās perspektīvas un atspoguļo jaunākās tendences un kognitīvos pētījumus par tulkošanas jautājumiem. Galvenie temati: tulkošanas kompetences modelēšana un attīstība, teksta nozīmes izskaidrošana un reformulēšana, tulkotāju darba režīms tulkošanas laikā un – kādas metodoloģijas izmantot šo jautājumu izpētē.
"Cognitive explorations of translation": sērijas Continuum Studies in Translation izdevums aplūko tulkošanas procesu izpēti no kognitīvās perspektīvas un atspoguļo jaunākās tendences un kognitīvos pētījumus par tulkošanas jautājumiem. Galvenie temati: tulkošanas kompetences modelēšana un attīstība, teksta nozīmes izskaidrošana un reformulēšana, tulkotāju darba režīms tulkošanas laikā un – kādas metodoloģijas izmantot šo jautājumu izpētē.
Grāmatas „The Russian Origins of the First World War” autors ir atkāpies no ierastā skatījuma uz Pirmā pasaules kara izcelšanos. Tā vietā, lai skatītu kara sākumu kā Vācijas un Austroungārijas preventīvu uzbrukumu vai arī kā visu iesaistīto pušu pārrēķināšanos, viņš to saista ar Krieviju un tās politiķiem.
Grāmatas „The Russian Origins of the First World War” autors ir atkāpies no ierastā skatījuma uz Pirmā pasaules kara izcelšanos. Tā vietā, lai skatītu kara sākumu kā Vācijas un Austroungārijas preventīvu uzbrukumu vai arī kā visu iesaistīto pušu pārrēķināšanos, viņš to saista ar Krieviju un tās politiķiem.
Sērijā Studies in Russian and Slavic literatures izdotā grāmata "Epic and the Russian Novel: from Gogol to Pasternak" būs labs atbalsts tiem, kuri vēlas padziļināt savu skatījumu uz krievu literatūru un episko tradīciju. Aplūkota krievu literatūra, balstoties uz tādu autoru darbiem kā Fjodors Dostojevskis,  Boriss Pasternaks un Ļevs Tolstojs.
Sērijā Studies in Russian and Slavic literatures izdotā grāmata "Epic and the Russian Novel: from Gogol to Pasternak" būs labs atbalsts tiem, kuri vēlas padziļināt savu skatījumu uz krievu literatūru un episko tradīciju. Aplūkota krievu literatūra, balstoties uz tādu autoru darbiem kā Fjodors Dostojevskis, Boriss Pasternaks un Ļevs Tolstojs.
„The Cambridge Companion to the Cistercian Order” aprakstīta Cisterciešu ordeņa vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām, aplūkota tā izplatīšanās no Burgundijas līdz viduslaiku Eiropas perifērijai. Analizētas tādas nozīmīgas tēmas kā klosteri, liturģija, māksla, lauksaimniecība, garīgā dzīve un izglītība. Noderīga tiem, kas pēta reliģisko ordeņu, 12. gs. renesanses, apustuliskās kustības vēsturi, kā arī reliģiskās dzīves lomu viduslaiku sabiedrībā.
„The Cambridge Companion to the Cistercian Order” aprakstīta Cisterciešu ordeņa vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām, aplūkota tā izplatīšanās no Burgundijas līdz viduslaiku Eiropas perifērijai. Analizētas tādas nozīmīgas tēmas kā klosteri, liturģija, māksla, lauksaimniecība, garīgā dzīve un izglītība. Noderīga tiem, kas pēta reliģisko ordeņu, 12. gs. renesanses, apustuliskās kustības vēsturi, kā arī reliģiskās dzīves lomu viduslaiku sabiedrībā.
Grāmata sniedz socioloģisku ieskatu digitālo tehnoloģiju nozarē un rada dziļāku izpratni par tās būtisko lomu  ikdienas dzīvē. Krājumā teorētiskās paradigmas tiek atklātas caur dažādiem mūsdienu sociālajiem fenomeniem –  no sociālajiem tīkliem, virtuālās dzīves līdz kibernoziegumiem, identitātes zādzībām, no virtuālās demokrātijas utopiskiem ideāliem līdz Orvela uzraudzības sabiedrībai, no kustības par bezmaksas programmatūru līdz tiešsaistes iepirkšanās ietekmei.
Grāmata sniedz socioloģisku ieskatu digitālo tehnoloģiju nozarē un rada dziļāku izpratni par tās būtisko lomu ikdienas dzīvē. Krājumā teorētiskās paradigmas tiek atklātas caur dažādiem mūsdienu sociālajiem fenomeniem – no sociālajiem tīkliem, virtuālās dzīves līdz kibernoziegumiem, identitātes zādzībām, no virtuālās demokrātijas utopiskiem ideāliem līdz Orvela uzraudzības sabiedrībai, no kustības par bezmaksas programmatūru līdz tiešsaistes iepirkšanās ietekmei.
Grāmata izvirza jaunu mediju teoriju, kas skaidro dažādo komunikācijas formu – runas, rakstības, drukas, elektronisko iekārtu un interneta –  izcelsmi un ietekmi uz cilvēces vēsturi ilgtermiņā. Komunikāciju vēsture ļauj ieraudzīt, kas saistībā ar internetu ir patiešām jauns un kas nav, kā arī to, kurp tas mūs ved.
Grāmata izvirza jaunu mediju teoriju, kas skaidro dažādo komunikācijas formu – runas, rakstības, drukas, elektronisko iekārtu un interneta – izcelsmi un ietekmi uz cilvēces vēsturi ilgtermiņā. Komunikāciju vēsture ļauj ieraudzīt, kas saistībā ar internetu ir patiešām jauns un kas nav, kā arī to, kurp tas mūs ved.
Tīkla sabiedrībā publiskais sektors lieto jaunos medijus, lai veicinātu iesaisti valsts pārvaldē, pārredzamību un sadarbību. Grāmata piedāvā pārskatu par šī brīža aktuālo literatūru publiskajā administrācijā un parāda, kā „Valdība 2.0” potenciāli var mainīt izturēšanās paradigmas. Izdevumā iekļauti gadījumu piemēri vietējā, valsts, federālā un starptautiskā līmenī.
Tīkla sabiedrībā publiskais sektors lieto jaunos medijus, lai veicinātu iesaisti valsts pārvaldē, pārredzamību un sadarbību. Grāmata piedāvā pārskatu par šī brīža aktuālo literatūru publiskajā administrācijā un parāda, kā „Valdība 2.0” potenciāli var mainīt izturēšanās paradigmas. Izdevumā iekļauti gadījumu piemēri vietējā, valsts, federālā un starptautiskā līmenī.
Grāmata par politiskās domas attīstību, arābu nacionālisma un islāmisma kustības veidošanos un evolūciju arābu reģionā. Atspoguļota  arī sievietes loma islāmisma sociālajā vidē.
Grāmata par politiskās domas attīstību, arābu nacionālisma un islāmisma kustības veidošanos un evolūciju arābu reģionā. Atspoguļota arī sievietes loma islāmisma sociālajā vidē.
Interesants skatījums uz ģenialitātes fenomenu. Vai par ģēnijiem piedzimst, vai par tādiem veidojas? Kādi ir ģēniju tipi, kā tie integrējas sabiedrībā, kādās nozarēs dominē, vai ģēnijs ir individuāls vai kolektīvs subjekts.
Interesants skatījums uz ģenialitātes fenomenu. Vai par ģēnijiem piedzimst, vai par tādiem veidojas? Kādi ir ģēniju tipi, kā tie integrējas sabiedrībā, kādās nozarēs dominē, vai ģēnijs ir individuāls vai kolektīvs subjekts.
21. gs. cilvēkam, lai spētu orientēties milzīgajā informācijas klāstā, nemitīgi jāmācās. Svarīgākais jautājums – kā informācijas pārbagātības apstākļos mācīties efektīvāk.
21. gs. cilvēkam, lai spētu orientēties milzīgajā informācijas klāstā, nemitīgi jāmācās. Svarīgākais jautājums – kā informācijas pārbagātības apstākļos mācīties efektīvāk.
Informācijas tehnoloģijas palīdz īstenot jaunus izglītības modeļus, t.sk., personalizētas un attālinātas mācības, piedāvā jaunas iespējas speciālajai izglītībai, ļauj ātri apkopot pārbaudes darbu rezultātus, veikt skolotāju novērtēšanu u.c.
Informācijas tehnoloģijas palīdz īstenot jaunus izglītības modeļus, t.sk., personalizētas un attālinātas mācības, piedāvā jaunas iespējas speciālajai izglītībai, ļauj ātri apkopot pārbaudes darbu rezultātus, veikt skolotāju novērtēšanu u.c.
"Learning, Teaching and Education Research in the 21st Century: An Evolutionary Analysis of the Role of Teachers": krājums parāda, kā laika gaitā mainījušies plaši izplatīti pieņēmumi par mācīšanos un izglītības pētīšanu. Grāmata domāta dažādas kvalifikācijas skolotājiem un pasniedzējiem.
"Learning, Teaching and Education Research in the 21st Century: An Evolutionary Analysis of the Role of Teachers": krājums parāda, kā laika gaitā mainījušies plaši izplatīti pieņēmumi par mācīšanos un izglītības pētīšanu. Grāmata domāta dažādas kvalifikācijas skolotājiem un pasniedzējiem.
Mobings – ar ļaunprātīgiem apvainojumiem saistīta  organizāciju dzīves tumšā puse, kas pēdējos 30 gados uzplaukusi ne tikai starp darba devējiem un ņēmējiem, bet arī skolās u.c. institūcijās. Izdevumā izsmeļoši analizēta problēmas aktualitāte, tās izplatīšanās veicinošie faktori, negatīvās sekas uz garīgo un fizisko veselību, ietekme  uz ģimenēm, sociālajām attiecībām kopumā.
Mobings – ar ļaunprātīgiem apvainojumiem saistīta organizāciju dzīves tumšā puse, kas pēdējos 30 gados uzplaukusi ne tikai starp darba devējiem un ņēmējiem, bet arī skolās u.c. institūcijās. Izdevumā izsmeļoši analizēta problēmas aktualitāte, tās izplatīšanās veicinošie faktori, negatīvās sekas uz garīgo un fizisko veselību, ietekme uz ģimenēm, sociālajām attiecībām kopumā.
"Green Plastics: An Introduction to the New Science of Biodegradable Plastics": plastmasa ir visur: somas, kredītkartes, pudeles, laivas... Plastmasas lietas ir ļoti izplatītas ikdienas dzīvē, jo tās ir praktiskas un lētas, taču plastmasa sadalās ļoti lēnām, tā piesārņojot apkārtējo vidi. Grāmatas autors iepazīstina lasītāju ar plastmasu, kuras bāze ir nevis naftas produkti, bet augu valsts.
"Green Plastics: An Introduction to the New Science of Biodegradable Plastics": plastmasa ir visur: somas, kredītkartes, pudeles, laivas... Plastmasas lietas ir ļoti izplatītas ikdienas dzīvē, jo tās ir praktiskas un lētas, taču plastmasa sadalās ļoti lēnām, tā piesārņojot apkārtējo vidi. Grāmatas autors iepazīstina lasītāju ar plastmasu, kuras bāze ir nevis naftas produkti, bet augu valsts.
Grāmatā apskatīts, kādi ir priekšnoteikumi, lai uzņēmumā būtu efektīvi ieviest RFID sistēmu. Sīkāk skatīts Elektroniskais produktu koda (EPC) globālais standarts, salīdzināti dažādu industriju RFID ieviešanas un pielietošanas mehānismi pasaulē. Skatīta RFID tehniskā bāze un sistēmas komponenti, priekšrocības un trūkumi, vadības, tehniskais un finansiālais RFID aspekts, atrašanas un pārvaldīšanas sistēma, bibliotēku vadības sistēma.
Grāmatā apskatīts, kādi ir priekšnoteikumi, lai uzņēmumā būtu efektīvi ieviest RFID sistēmu. Sīkāk skatīts Elektroniskais produktu koda (EPC) globālais standarts, salīdzināti dažādu industriju RFID ieviešanas un pielietošanas mehānismi pasaulē. Skatīta RFID tehniskā bāze un sistēmas komponenti, priekšrocības un trūkumi, vadības, tehniskais un finansiālais RFID aspekts, atrašanas un pārvaldīšanas sistēma, bibliotēku vadības sistēma.
"The symmetries of things": jebkuras vienas ģeometriskas figūras atkārtošana veido simetriju, simetrija ir mākslas, zinātnes un dabas pamatelements. Dž. Konvejs kopā ar līdzautoriem izveidojis simetrijas matemātisko teoriju, kas ļauj aprakstīt un klasificēt simetrijas dažādās ģeometriskās vidēs. Bagātīgi ilustrētā grāmata skata simetrijas fenomenolģiskos, analītiskos un matemātiskos aspektus, uzrunājot gan māksliniekus, gan matemātiķus un citus pētniekus.
"The symmetries of things": jebkuras vienas ģeometriskas figūras atkārtošana veido simetriju, simetrija ir mākslas, zinātnes un dabas pamatelements. Dž. Konvejs kopā ar līdzautoriem izveidojis simetrijas matemātisko teoriju, kas ļauj aprakstīt un klasificēt simetrijas dažādās ģeometriskās vidēs. Bagātīgi ilustrētā grāmata skata simetrijas fenomenolģiskos, analītiskos un matemātiskos aspektus, uzrunājot gan māksliniekus, gan matemātiķus un citus pētniekus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lapas

Visi LNB jaunieguvumi 2013.gada novembrī

Tā paša perioda jaunieguvumi pa nozarēm:

09/12/2013

Pirmais Vācijas vēstnieks atjaunotajā Latvijā grāfs Lambsdorfs nodod dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma un grāfs Lambsdorfs. Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
Latvijas vēstniece Vācijā Elita Kuzma un grāfs Lambsdorfs. Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
Foto: Latvijas Ārlietu ministrija
1
2
3

Lapas

4.decembrī pirmais Vācijas vēstnieks atjaunotajā Latvijā grāfs Lambsdorfs (Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff) vēstniecei Elitai Kuzmai nodeva savas ģimenes dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) - divus 19.gadsimta pirmās puses Bībeles izdevumus latviešu valodā.

03/12/2013

Izdota grāmata "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās"

Grāmata "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās"
Grāmata "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās"
Grāmata "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās"
Grāmata "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās"
1
2

Lapas

29.novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī, Latvijas valsts pasludināšanas 95.gadadienas ietvaros, notika grāmatas "1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās" atvēršana.

28/11/2013

Europeana atzīmē 5 gadu jubileju un 30 miljonus objektu

”The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, Moonbot Studios, William Joyce, Brandon Oldenburg, CC BY-NC-ND
”The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore”, Moonbot Studios, William Joyce, Brandon Oldenburg, CC BY-NC-ND
1

Lapas

2013.gada novembrī Eiropas digitālā bibliotēka, arhīvs un muzejs "Europeana" atzīmē divus nozīmīgus notikumus – savu piekto dzimšanas dienu un faktu, ka Europeana saturs ir sasniedzis 30 miljonus digitālo objektu. Tas noticis divus gadus ātrāk nekā sākotnēji plānots.

26/11/2013

Diskutēs par nacionālo bibliotēku jauno telpu izaicinājumiem

Trešdien, 27.novembrī, no plkst. 14.00 līdz 17.00 Francijas institūtā Latvijā (Rīgā, Elizabetes ielā 59) notiks publiska diskusija "Publiskās norises jaunatvērtā bibliotēkā", kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Strasbūras Universitātes Nacionālās bibliotēkas (BNU) pārstāvji, lai diskutētu par bibliotēku jauno telpu aktuāliem izaicinājumiem.

21/11/2013

Aicina uz divu grāmatu atvēršanas svētkiem Bērnu literatūras centrā

Piektdien, 22.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrā (Tērbatas ielā 75) lasītāji aicināti iepazīties ar jaunākajiem izdevniecības "Dienas Grāmata" oriģināldarbiem bērniem un jauniešiem. Plkst. 11.00 norisināsies rakstnieces Laimas Kotas grāmatas "Matilde un Terēze jeb Kā būt Te, Tur un Citur" atvēršana, savukārt, plkst. 14.00 tiks atvērts Maritanas Dimsones pirmais fantāzijas romāns bērniem "Rozā kvarca brālība".

Lapas