Subscribe to Aktualitātes

Aktualitātes

05/06/2013

Igaunijā Valgas muzejā atklās Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu kolekcijas izstādi

Attēlā: Livonija, 1673. gads, G. Merkatora karte
1

Lapas

7.jūnijā plkst. 15.00 Valgas muzejā tiks atklāta izstāde "Livonija 16.-17.gs. kartogrāfiskajos izdevumos: Ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma vērtībās". Izstādes atklāšanā piedalīsies Valgas muzeja direktors Mareks Nommiks un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Speciālo krājumu departamenta direktore Ineta Kivle. Izstāde Valgas muzejā būs skatāma līdz 29.jūnijam.

04/06/2013

LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada janvāris-aprīlis

Modernās fizikas rašanās no filozofijas skatu punkta: 20. gs. pasaulsuzskata paradigmas maiņa N. Bora un L. Vitgenšteina savstarpēji papildinošo uzskatu gaismā.
Modernās fizikas rašanās no filozofijas skatu punkta: 20. gs. pasaulsuzskata paradigmas maiņa N. Bora un L. Vitgenšteina savstarpēji papildinošo uzskatu gaismā.
Īsts ieguvums psiholoģijas nozarē! 12 sējumos visi svarīgākie mūsdienu psiholoģijas jautājumi: psiholoģijas vēsture, pētniecības metodes, izturēšanās neirozinātne, eksperimentālā, personības un sociālā psiholoģija, attīstības, izglītības, klīniskā, veselības, tiesu psiholoģija, psiholoģiskās izvērtēšanas metodes, darba un organizāciju psiholoģija.
Īsts ieguvums psiholoģijas nozarē! 12 sējumos visi svarīgākie mūsdienu psiholoģijas jautājumi: psiholoģijas vēsture, pētniecības metodes, izturēšanās neirozinātne, eksperimentālā, personības un sociālā psiholoģija, attīstības, izglītības, klīniskā, veselības, tiesu psiholoģija, psiholoģiskās izvērtēšanas metodes, darba un organizāciju psiholoģija.
30 starptautiski atzītu autoru skatījums uz mūsdienu mediju un komunikācijas pētniecību: no teorētiskiem un metodoloģiskiem apsvērumiem līdz praktiskai gadījumu izpētei.
30 starptautiski atzītu autoru skatījums uz mūsdienu mediju un komunikācijas pētniecību: no teorētiskiem un metodoloģiskiem apsvērumiem līdz praktiskai gadījumu izpētei.
Apjomīgais izdevums sniedz vispusīgu ieskatu mūsdienu politiskās komunikācijas ētikas, kultūras un ekonomikas jautājumos. Īpaši daudz uzmanības veltīts gan jaunajiem, gan tradicionālajiem globālajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pēctecībai, pārmaiņām un pavisam jaunām tendencēm dažādos pasaules reģionos.
Apjomīgais izdevums sniedz vispusīgu ieskatu mūsdienu politiskās komunikācijas ētikas, kultūras un ekonomikas jautājumos. Īpaši daudz uzmanības veltīts gan jaunajiem, gan tradicionālajiem globālajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pēctecībai, pārmaiņām un pavisam jaunām tendencēm dažādos pasaules reģionos.
Kapitālisms nesagrūs, tas ir elastīgs: Kaletskis, aplūkojot trīs kapitālisma attīstības vēstures posmus, parāda, kā katrā pārejas periodā ekonomiskā kārtība šķitusi fatāli apdraudēta, taču kapitālisms sevi katrreiz pārradījis no jauna. Lehman Brothers sabrukums 2008. g. aizsāk ceturto būtiski atšķirīgo kapitālisma vēstures attīstības posmu...
Kapitālisms nesagrūs, tas ir elastīgs: Kaletskis, aplūkojot trīs kapitālisma attīstības vēstures posmus, parāda, kā katrā pārejas periodā ekonomiskā kārtība šķitusi fatāli apdraudēta, taču kapitālisms sevi katrreiz pārradījis no jauna. Lehman Brothers sabrukums 2008. g. aizsāk ceturto būtiski atšķirīgo kapitālisma vēstures attīstības posmu...
Lai atveseļotu ekonomiku, krīzes skartajām nabadzīgajām valstīm Eirozonu vajadzētu pamest, uzskata Lapavitsass. Taupība ir neproduktīva, tā noved pie recesijas ieilgšanas, parāda sloga palielināšanās un negatīvi ietekmē bankas. Autors skarbi kritizē Eirozonas neoliberālo ievirzi un meklē Eiropā valdošās finansiālās nestabilitātes un parādu krīzes cēloņus.
Lai atveseļotu ekonomiku, krīzes skartajām nabadzīgajām valstīm Eirozonu vajadzētu pamest, uzskata Lapavitsass. Taupība ir neproduktīva, tā noved pie recesijas ieilgšanas, parāda sloga palielināšanās un negatīvi ietekmē bankas. Autors skarbi kritizē Eirozonas neoliberālo ievirzi un meklē Eiropā valdošās finansiālās nestabilitātes un parādu krīzes cēloņus.
Pirmais sistemātiskais salīdzinošais pētījums par to, kā dažādu ES valstu tiesību sistēmu ietvaros darbojas patērētāju tiesību alternatīvā strīdu izšķiršanas kārtība (parasti ombudsmens vai mediatori). Analizēti Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas un Slovēnijas modeļi un pieredze šajā privāttiesību jomā.
Pirmais sistemātiskais salīdzinošais pētījums par to, kā dažādu ES valstu tiesību sistēmu ietvaros darbojas patērētāju tiesību alternatīvā strīdu izšķiršanas kārtība (parasti ombudsmens vai mediatori). Analizēti Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas un Slovēnijas modeļi un pieredze šajā privāttiesību jomā.
Ietilpīgais ceļvedis 40 nodaļās iepazīstina ar nozares nozīmīgākajiem domātājiem, galvenajām tēmām un nākotnes perspektīvām.
Ietilpīgais ceļvedis 40 nodaļās iepazīstina ar nozares nozīmīgākajiem domātājiem, galvenajām tēmām un nākotnes perspektīvām.
Divsējumu izdevums sniedz ieskatu mūsdienu antropoloģijas aktualitātēs: pirmajā sējumā – starpdisciplinārā antropoloģija no mākslas un literatūras antropoloģijas līdz ekonomikas un politikas antropoloģijai, kultūru un vēstures antropoloģija, vietas: dzīvesvieta, reģions un globālā pasaule; otrajā sējumā – mūsdienu antropoloģijas metodes un nozares nākotnes redzējums.
Divsējumu izdevums sniedz ieskatu mūsdienu antropoloģijas aktualitātēs: pirmajā sējumā – starpdisciplinārā antropoloģija no mākslas un literatūras antropoloģijas līdz ekonomikas un politikas antropoloģijai, kultūru un vēstures antropoloģija, vietas: dzīvesvieta, reģions un globālā pasaule; otrajā sējumā – mūsdienu antropoloģijas metodes un nozares nākotnes redzējums.
Viena no pirmajām rokasgrāmatām, kas daudzpusīgi aplūko valodas politikas jomu kā veselu nozari, skatot gan valodas politikas filozofijas, nacionālās un etniskās identitātes jautājumus, gan praktisko lietojumu un valodas politiku un pārvaldību lokālā, valstiskā un reģionālā līmenī.
Viena no pirmajām rokasgrāmatām, kas daudzpusīgi aplūko valodas politikas jomu kā veselu nozari, skatot gan valodas politikas filozofijas, nacionālās un etniskās identitātes jautājumus, gan praktisko lietojumu un valodas politiku un pārvaldību lokālā, valstiskā un reģionālā līmenī.
1989. gads radikāli izmaina starptautiskās attiecības ne vien Eiropā, bet visā pasaulē. Balstoties uz līdz šim nepieejamiem avotiem, intervijām un televīzijas raidījumu ierakstiem, grāmatā analizēta Vācijas apvienošanās un pārmaiņu sākums NATO un Krievijā.
1989. gads radikāli izmaina starptautiskās attiecības ne vien Eiropā, bet visā pasaulē. Balstoties uz līdz šim nepieejamiem avotiem, intervijām un televīzijas raidījumu ierakstiem, grāmatā analizēta Vācijas apvienošanās un pārmaiņu sākums NATO un Krievijā.
Plašs pētījums par Karolingu impēriju, kas savas varas plaukumā aizņēma miljoniem kvadrātkilometru Rietumeiropā un ir atstājusi milzīgu iespaidu uz Eiropas kultūru. Līdztekus politiskās vēstures naratīvam pētīta arī reliģija, ekonomika, zemnieku kultūra.
Plašs pētījums par Karolingu impēriju, kas savas varas plaukumā aizņēma miljoniem kvadrātkilometru Rietumeiropā un ir atstājusi milzīgu iespaidu uz Eiropas kultūru. Līdztekus politiskās vēstures naratīvam pētīta arī reliģija, ekonomika, zemnieku kultūra.
Dž. Kerols ir amerikāņu literatūrzinātnieks, kura pētījumu lauka priekšmets ir literārais darvinisms. Grāmatā Reading Human Nature atrodamas kodolīgas teorētiskas esejas, kas balstās inovatīvā empīriskajā pētniecībā, tai skaitā izsmalcinātas interpretācijas par Doriana Greja ģīmetni, Kalnu aukām, Hamletu.
Dž. Kerols ir amerikāņu literatūrzinātnieks, kura pētījumu lauka priekšmets ir literārais darvinisms. Grāmatā Reading Human Nature atrodamas kodolīgas teorētiskas esejas, kas balstās inovatīvā empīriskajā pētniecībā, tai skaitā izsmalcinātas interpretācijas par Doriana Greja ģīmetni, Kalnu aukām, Hamletu.
200 rakstu par Sv. Pāvilu un vēstulēm – pilnīgākais viensējuma enciklopēdiskais materiāls Pāvila pētniecībā, kurā atrodams pilnīgi viss, kas nepieciešams pētniekiem, kas uzsāk Pāvila studijas, sākot ar atsevišķu vēstuļu tematu interpretācijām un vēsturiskā konteksta izpēti līdz Pāvila vēstuļu izmantošanai mūsdienu sprediķos.
200 rakstu par Sv. Pāvilu un vēstulēm – pilnīgākais viensējuma enciklopēdiskais materiāls Pāvila pētniecībā, kurā atrodams pilnīgi viss, kas nepieciešams pētniekiem, kas uzsāk Pāvila studijas, sākot ar atsevišķu vēstuļu tematu interpretācijām un vēsturiskā konteksta izpēti līdz Pāvila vēstuļu izmantošanai mūsdienu sprediķos.
Grāmatas mērķis – mainīt priekšstatu par apģērba radīšanu un valkāšanu, pārveidojot to ilgtspējīgā apģērbu industrijā. Ilgtspējīga industrija veido mazāk atkritumu materiāla ražošanas procesā, samazinot iedarbību uz apkārtējo vidi. Grāmata balstīta uz pētījumiem un starptautisku zīmolu labas prakses piemēriem.
Grāmatas mērķis – mainīt priekšstatu par apģērba radīšanu un valkāšanu, pārveidojot to ilgtspējīgā apģērbu industrijā. Ilgtspējīga industrija veido mazāk atkritumu materiāla ražošanas procesā, samazinot iedarbību uz apkārtējo vidi. Grāmata balstīta uz pētījumiem un starptautisku zīmolu labas prakses piemēriem.
Sērija Practical building conservation piedāvā piecas grāmatas par akmens, koka, metāla, stikla, apmetuma un ģipša praktisko restaurāciju. Izdevumi ir bagātīgi ilustrēti un ļoti iecienīti lasītāju vidū, jo ietver precīzu, plašu un praktiski izmantojamu informāciju.
Sērija Practical building conservation piedāvā piecas grāmatas par akmens, koka, metāla, stikla, apmetuma un ģipša praktisko restaurāciju. Izdevumi ir bagātīgi ilustrēti un ļoti iecienīti lasītāju vidū, jo ietver precīzu, plašu un praktiski izmantojamu informāciju.
Grāmata balstīta uz praktiskiem pētījumiem tradicionālajā un alternatīvajā medicīnā. Pētījumos atspoguļots, kā droši un efektīvi palīdzēt pacientam, apvienojot tradicionālās un alternatīvās medicīnas ārstēšanas paņēmienus. Grāmata noderēs medicīnas profesionāļiem un medicīnas studentiem.
Grāmata balstīta uz praktiskiem pētījumiem tradicionālajā un alternatīvajā medicīnā. Pētījumos atspoguļots, kā droši un efektīvi palīdzēt pacientam, apvienojot tradicionālās un alternatīvās medicīnas ārstēšanas paņēmienus. Grāmata noderēs medicīnas profesionāļiem un medicīnas studentiem.
Biometrija ir zinātne par cilvēka automātisku atpazīšanu, izmantojot personas fizioloģiskos un uzvedības pētījumus. Grāmatā iekļauts biometrijas vispārīgs pārskats, algoritmi, ierīces, sistēmas, drošība, testēšana un standartizācija.
Biometrija ir zinātne par cilvēka automātisku atpazīšanu, izmantojot personas fizioloģiskos un uzvedības pētījumus. Grāmatā iekļauts biometrijas vispārīgs pārskats, algoritmi, ierīces, sistēmas, drošība, testēšana un standartizācija.
Grāmata balstīta uz jaunākajiem pētījumiem fitnesa un veselības nozarē. Atsevišķi apskatītas fitnesa programmas bērniem, senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Noderēs praktizējošiem fitnesa treneriem un studentiem, kas apgūst šo profesiju.
Grāmata balstīta uz jaunākajiem pētījumiem fitnesa un veselības nozarē. Atsevišķi apskatītas fitnesa programmas bērniem, senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Noderēs praktizējošiem fitnesa treneriem un studentiem, kas apgūst šo profesiju.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lapas

Visi jaunieguvumi no 2013.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim

Tā paša perioda jaunieguvumi pa nozarēm:

28/05/2013

Ziedo un iemūžini savu vārdu Gaismas pilī

No labās: LR kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende un Biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde Gaismas pilī pie ziedotāju sienas un tās fragmenta
No labās: LR kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende un Biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde Gaismas pilī pie ziedotāju sienas un tās fragmenta
Apliecinājums, ko saņem ziedotāji, un ziedotāju sienas paraugs
Apliecinājums, ko saņem ziedotāji, un ziedotāju sienas paraugs
1
2

Lapas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība dod iespēju ikvienam atstāt liecību par sevi nākamajām paaudzēm jaunajā bibliotēkas ēkā. Projektā "Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī" jau 530 ziedotāji izvēlējušies savus vārdus iemūžināt īpašā grāmatā, plāksnītē pie bibliotēkas krēsliem, galdiem, plauktiem, lasītavām vai lielajā ziedotāju sienā. Daudzi ziedotāji izmanto iespēju plāksnītē Gaismas pilī iegravēt savu tuvinieku, draugu, bijušo skolotāju vārdus.

27/05/2013

Notiks grāmatas "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" atvēršanas svētki

"Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" 1. sējums. Bibliogrāfiju sastādījušas Māra Izvestnija un Agra Turlaja
1

Lapas

Ceturtdien, 30. maijā, plkst.16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) K. Barona ielā 14, noslēdzoties dzejnieka Imanta Ziedoņa mēnesim, notiks grāmatas "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" 1. sējuma "Imanta Ziedoņa darbi" atvēršanas svētki. Tajos skanēs I. Ziedoņa dzeja. Par spilgtākiem sadarbības brīžiem stāstīs dzejnieka Rakstu sastādītāja Andra Konste un fotogrāfs Gunārs Janaitis.

22/05/2013

Iepazīstina ar Gaismas pils tapšanas gaitu un bibliotēkas attīstības stratēģiju

Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
Foto: Beāte Knikste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lapas

Trešdien, 22. maijā, notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas prezentācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuras laikā tika sniegta informācija par aktuālākajām norisēm Gaismas pils projektā – paveiktajiem un plānotajiem būvdarbiem, LNB attīstības stratēģiju, satura veidošanu un jaunajiem pakalpojumiem bibliotēkas apmeklētājiem. Preses konferencē piedalījās kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, pilnsabiedrības "Nacionālā Būvkompāniju apvienība" padomes priekšsēdētājs Māris Saukāns, LNB direktors Andris Vilks un LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.

20/05/2013

Aicinājums piedalīties Lasīšanas dienā 29.maijā

Lai gūtu lasītprieku un lai dalītos tajā ar saviem skolas vai studiju biedriem, ar ģimeni un ar draugiem, aicinām piedalīties Lasīšanas dienā. Tā norisināsies trešdien, 29.maijā, plkst. 12:00 dienā visā Latvijā – skolās, parkos, pilsētās, sabiedriskajā transportā, bibliotēkās, mājās un citur, kur vien būsiet gatavi lasīt. Galvenais ir izvēlēties savu mīļāko grāmatu un velīt tai piecpadsmit minūtes lasītprieka no jebkuras vietas Latvijā vienlaikus ar citiem Latvijas iedzīvotājiem.

15/05/2013

Nacionālā bibliotēka aicina uz bohēmisku muzeju nakti kopā ar 70. gadu roka leģendām, Klāsu Vāveri un "Melody Maker"

Nedēļraksts "Melody Maker"
Nedēļraksts "Melody Maker"
Nacionālā bibliotēka aicina uz bohēmisku muzeju nakti
Nacionālā bibliotēka aicina uz bohēmisku muzeju nakti
Nedēļraksts "Melody Maker"
Nedēļraksts "Melody Maker"
1
2
3

Lapas

18. maijā plkst. 19.00 K. Barona ielā 3 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centrs aicina pavadīt bohēmisku muzeju nakti dejās, sarunās par mūziku un leģendāro britu rokmūzikas nedēļrakstu "Melody Maker", kas 70. gados neizdibināmā kārtā nonāca bibliotēkas krājumos. Par diskotēku no vinila platēm vakara gaitā rūpēsies dīdžejs Klāss Vāvere, savukārt pazīstamā Rīgas krodziņa "Muklājs" īpašnieks un mūzikas pazinējs Visvaldis Dreiska gādās par bufeti 70. gadu stilā.

Lapas