Epidemioloģiskā drošība

Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pakalpojumi klātienē pieejami tikai personām ar derīgu sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pilnībā vakcinēta (vakcinācijas sertifikāts) vai persona ir pārslimojusi Covid-19 (pārslimošanas sertifikāts).

Pie ieejas bibliotēkā apmeklētājam jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts un pase vai ID karte apsardzes vai bibliotēkas darbiniekam.

Bērni līdz 12 gadu vecuma LNB var apmeklēt individuāli tikai kopā ar pavadošo personu, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts. Bērni no 12 līdz 18 gadu vecumam LNB var apmeklēt individuāli, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu vai arī laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

LNB pakalpojumi klātienē pieejami tikai studiju un pētniecības nolūkos individuāliem apmeklētājiem vai vienas mājsaimniecības locekļiem.

Lasītājiem LNB telpās jālieto medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas. Šis noteikums neattiecas uz bērniem, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personām ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai.

LNB nesniedz pakalpojumus personām, kuras neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto sejas masku un neievēro 2 m distanci starp citiem apmeklētājiem. Apmeklētājiem ar elpceļu infekcijas slimību simptomiem, kā arī tiem, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, bibliotēkas klātienes apmeklējums nav atļauts. LNB ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju LNB telpās vai arī aicināt tās atstāt.

Lasītāji tiek aicināti darbam LNB izmantot personīgos portatīvos datorus.

Darbam ar specializētajām audioprogrammām LNB aicina izmantot personīgās austiņas.

Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem lasītāji aicināti norēķināties ar maksājumu kartēm.

LNB vienlaicīgi var atrasties 325 apmeklētāji, tai skaitā 195 lasītāji, 30 individuālie ekskursanti un 100 apmeklētāji 1. stāva ātrija zonā, izstāžu zālēs un muzejā.

Lasītāju apkalpošana tiek nodrošināta visās LNB lasītavās, ievērojot katrā lasītavā ne mazāk kā 15 m² platību vienai personai vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem.

LNB nodrošina pastāvīgu ēkā esošo apmeklētāju skaita kontroli, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos un nodrošinātu 2 metru distances ievērošanu. Ieejai un izejai no ēkas tiek nodrošinātas divas atsevišķas apmeklētāju pārvietošanās plūsmas.

LNB apmeklētājiem tiek nodrošināti visi drošības pasākumi roku higiēnai: roku mazgāšanu var veikt tualetēs visos stāvos; ātrijā izvietoti vairāki stacionāri roku dezinfekcijas statīvi. Dezinfekcijas līdzekļi pieejami katrā lasītavā un pie multifunkcionālajām ierīcēm.

Telpu uzkopšana un virsmu dezinfekcija tiek nodrošināta vienu reizi dienā; rokturi, margas, publiskās tualetes, skapīšu telpas skapīšu durvis un rokturi, lasītavu individuālās darba telpas tiek uzkoptas un dezinficētas vienu reizi trijās stundās.

LNB telpās darbojas klimata un ventilācijas regulējošā sistēma, nodrošinot nepārtrauktu gaisa kvalitātes monitoringu.