Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājums programmai "Latvijas skolas soma"

Izdrukāt
1

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJA

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Lasīšanas veicināšanas programma bērnu un jauniešu iesaistīšanai jaunākās literatūras lasīšanā un vērtēšanā, viedokļu apmaiņa par izlasīto.

 

CEĻOJUMS EKSPOZĪCIJĀ "GRĀMATA LATVIJĀ" AR ĀĶĪGU UN AIZRAUJOŠU UZDEVUMU GRĀMATIŅU

Vecums: 1.-6. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību skolēni iepazīst pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā", gan patstāvīgi, gan grupās rod atbildes uz dažādiem jautājumiem par grāmatu attīstības vēsturi, grāmatu formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomā grāmatu nozīmi savā dzīvē. Mācoties atlasīt informāciju, skolēni vingrinās teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs.

 

CEĻOJUMU PASTKARŠU VEIDOŠANAS DARBNĪCA "CEĻOJUMS PAGĀTNĒ"

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: 5-40
Ilgums: 70 min
Latviešu val.
Maksas

Darbnīcas dalībnieki apmeklē gan Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dzelzceļa muzejā skolēni aplūko ikdienā apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzina, kā dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus. Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja krājumiem, skolēni veido katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tiek veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100 gadus senu Bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīsta pašvadības, radošuma un rakstīt prasmes. Iegūst zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un mākslas priekšmetos. *Nodarbības ietvaros Latvijas dzelzceļa muzeja apmeklējums saskaņā ar muzeja cenrādi.

 

DARBNĪCA "MANA ZĪME MANĀ LOGĀ"

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 40-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Iedvesmojoties no Virtakas ieža un citām senajām Latvijas rakstu zīmēm, darbnīcas dalībnieki izstrādā savas dzimtas zīmi un ietver to logā iekaramā dekorā. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

EKSKURSIJA EKSPOZĪCIJĀ "GRĀMATA LATVIJĀ"

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 15-20
Ilgums: 40-60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Ekskursijas dalībnieki iepazīst stāstu par grāmatas kā medija attīstību no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Ekspozīcija ne tikai sniedz ieskatu Latvijas grāmatniecības vēsturē, bet, piedāvājot dažādas līdzdarbošanās iespējas, ļauj ikvienam aizdomāties arī par savām attiecībām ar grāmatu.

 

GRAFIKAS DARBNĪCA

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīstas ar bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs skolēns izveido savu grafikas darba klišeju, kuru nodarbības beigās var nodrukāt. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

GRĀMATU IESIEŠANAS DARBNĪCA

Vecums: 4.-12. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Pēc dažādu grāmatas elementu iepazīšanas ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skolēni veido un iesien savu miniatūrgrāmatu. Lai izveidotu grāmatas sējumu, darbnīcas dalībniekiem jābūt gataviem strādāt ar lielu pacietību un precizitāti. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

INFORMĀCIJAS PRASMJU NODARBĪBA

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība sniegs zināšanas kā meklēt, atrast un saglabāt informāciju bibliotēkas elektroniskajos resursos − katalogā, digitālajā bibliotēkā un abonētajās datubāzēs. Nodrošinām prasmes orientēties LNB daudzveidīgajā e-resursu klāstā.

 

KALIGRĀFIJAS NODARBĪBA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 10-20
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas laikā skolēni apgūst prasmi rakstīt ar spalvaskātu. Pēc iesildīšanās vingrinājumiem strīpiņu un līkloču vilkšanā katrs dalībnieks raksta savu vārdu vai citu paša izvēlētu tekstu, papildinot alfabēta burtus ar elegantiem vijumiem. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS NODARBĪBA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbības mērķis ir palīdzēt apgūt un veidot prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, karjeras mērķu izvirzīšanā. Profesionāls karjeras konsultants − nodarbības vadītājs sniegs zināšanas un izpratni par profesijām un to saikni ar izglītību savas nākotnes profesijas mērķtiecīgai plānošanai.

 

LATVIJAS KULTŪRAS KANONA NODARBĪBA

Vecums: 1.-12. klase
Grupas lielums: 10-40
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Interaktīvā veidā, sasaistot ar savu ikdienu, skolēni iepazīst Latvijas kultūras kanonu un tā tapšanas stāstu. Dalībnieki aplūko dažādus izdevumus un autentiskus priekšmetus, kas atspoguļo kanona vērtības, veic radošus uzdevumus. Sākumskolas vecuma bērni meklē kanona vērtības latviešu literatūrā; pamatskolēni pārdomā, kas viņiem kopīgs ar Latvijas kultūras vērtībām; vidusskolēni gūst ieskatu digitālajās iespējās, kā arī papildina zināšanas par Latvijas kultūras kanona vērtībām un to interpretācijas iespējām.

 

MARMORĒŠANAS DARBNĪCA

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 40 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Darbnīcas dalībnieki iepazīst un izmēģina senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties savus krāsu salikumus un intensitāti, veido rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tiek pārnests uz papīra. Marmorēšanas raksti ir unikāli – tos nav iespējams atkārtot un nokopēt. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

 

MĀCĪBU STUNDA BIBLIOTĒKĀ

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: klase
Ilgums: neierobežoti
Latviešu val.
Bezmaksas

Mācību stunda bibliotēkā ir iespēja pārcelt skolas mācību darbu uz bibliotēkas vidi, saņemt bibliotekāra padomus mācību procesa laikā un gūt tūlītēju mācību satura bagātināšanu ar bibliotēkas krājuma resursiem. Mācību stundas laikā nodrošinām arī informācijprasmju nodarbību.

 

MEDIJPRATĪBAS NODARBĪBA

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: līdz 30
Ilgums: 45 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbībā tiek atklātas grāmatas un lasīšanas iespējas domāšanas, satura izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmju attīstīšanai. Bieži tas tiek darīts izmantojot skaļo lasīšanu, kad tikko lasītais tiek pārrunāts akcentējot medijpratībai raksturīgās tēmas, piemēram, baumas, viltus ziņas, stereotipi, subjektivitāte. Nodarbībās pirmsskolas un sākumskolas bērniem īpaša uzmanība pievērsta bilžu grāmatai kā medijam – bērni tiek iepazīstināti ar grāmatas sastāvdaļām, rosināti pievērst uzmanību teksta un attēlu savstarpējai mijiedarbībai un rakstītā vai zīmētā atbilstībai realitātei.

 

NODARBĪBA "JA ES BŪTU GRĀMATA"

Vecums: 1.-5. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 90 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā daļā nodarbības vadītāja, ņemot talkā izdevniecības "Liels un mazs" izdoto Žozē Žorži Letrija grāmatu "Ja es būtu grāmata", rosinās skolēnus iepazīt grāmatu kā draugu un atklāt sev ekspozīciju "Grāmata Latvijā". Otrā daļa, Virtakas klasē, piedāvās praktisku darbošanos, kurā dalībniekiem būs iespēja pašiem veidot savu versiju kādam grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbība lieliski papildina literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes. Tās mērķis ir attīstīt lasītprasmi un iztēli.

 

NODARBĪBA "KAS KOPĪGS VILCIENAM UN GRĀMATAI?"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 30
Ilgums: 90-120 min
Latviešu val.
Maksas

Iespēja izpētīt divas ekspozīcijas vienas nodarbības laikā. Ar domu kartes palīdzību skolēni pētī, meklē kopīgo un atšķirīgo ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijās. Nodarbība palīdz ieraudzīt vēstures parādību kopsakarības un atšķirības ne tikai Latvijas, bet arī pasaules vēstures kontekstā. Nodarbības laikā skolēni izmanto savas vēstures zināšanas, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības un pašvadības prasmes. *Nodarbības ietvaros Latvijas dzelzceļa muzeja apmeklējums saskaņā ar muzeja cenrādi.

 

NODARBĪBA "LASĪŠANA KĀ PRETOŠANĀS JEB PAŠIZDOTS"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 120-200 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Improvizētā sēdē dalībnieki iepazīstas ar aizliegumiem, kas saistīti ar rakstītu un lasītu vārdu dažādos Latvijas vēstures posmos – no grāmatniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodarbība palīdz uztvert un atlasīt informācijā būtisko, rosina pārdomāt personisko atbildību un paplašina dalībnieku redzesloku vēstures kopsakarībās. Pēc ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" apmeklējuma, skolēni aicināti doties uz Žaņa Lipkes muzeju, kura tapšanā bijusi būtiska loma tā sauktajam samizdatam.

 

NODARBĪBA "NĀC UN PRESĒ!"

Vecums: 4.-9. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Dalībnieki mācās radīt idejas sociālās reklāmas kampaņām par drošību apkārtējā vidē (grupas ir aicinātas piedāvāt savu tematu). Sadarbojoties rada īsus, kodolīgus un skanīgus saukļus, liek tos spoguļrakstā, kā to dara burtliči, un drukā ar iespiedpresi. Nodarbība attīsta līdzdalības, pašvadības, radošuma un sadarbības prasmes.

 

NODARBĪBA PAR SENAJĀM RAKSTU ZĪMĒM AR IESPĒJU PAPILDINĀT VIRTAKAS IEZI AR SAVU ZĪMI

Vecums: 1.-9. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 30-40 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Nodarbības dalībnieki iepazīst Virtakas ieža zīmes un to tapšanas vēsturi, izprot un paši interpretē šo zīmju nozīmi. Apgūtos stilizācijas principus skolēni izmanto, veidojot paši savas dzimtas zīmes. Nodarbības beigās visi dalībnieki uz tāfeles sienas zīmē savas zīmes, kopumā izveidojot jaunu – mūsdienu "Virtakas iezi". Nodarbība veicina radošo domāšanu un informācijas analīzes prasmes.

 

NODARBĪBA PAR ZĪMĒM, SIMBOLIEM UN ZĪMOLIEM, SAVA ZĪMOLA IZVEIDE UN PAMATOŠANA

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 5-20
Ilgums: 60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Mācību nodarbībā jaunieši iepazīst un izzina Virtakas ieža zīmju simbolisko nozīmi. Apzinot mūsdienu zīmju un simbolu līdzību ar senajām zīmēm un iepazīstot zīmolu veidošanas pamatus, skolēni veido savas dzimtas zīmolu, prezentē to klasesbiedriem, pamatojot tā simbolisko nozīmi. Nodarbībā skolēni attīsta radošumu, prezentācijas un argumentācijas prasmes.

 

NODARBĪBA "PROFESIJU STĀSTI"

Vecums: 5.-12. klase
Grupas lielums: 40
Ilgums: 1-2 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Profesiju stāstu pasākumos dažādu profesiju pārstāvji plašāk iepazīstina jauniešus ar konkrētu profesiju.

 

NODARBĪBA "TĪKLOTIES KULTŪRAS KANONĀ"

Vecums: 10.-12. klase
Grupas lielums: 20
Ilgums: 60 min
Latviešu val.
Bezmaksas

Praktiski darbojoties, skolēni iepazīst ekspozīciju "Grāmata Latvijā" no tajā ietverto Latvijas kultūras kanona vērtību skatpunkta, papildinot savas zināšanas un meklējot kopsakarības kultūras vēstures procesos. Praktiski darbojoties, skolēni atkārto dizaina pamatprincipus, pārdomā modernisma rašanās cēloņus un to, kā tas izpaužas vizuālajā mākslā. Nodarbības gaitā atklātās kopsakarības atainojot kolāžā, dalībnieki pagatavo savu unikālu pastkarti.

 

ORIENTĒŠANĀS SPĒLE GAISMAS PILĪ

Vecums: 1.-12. klase
Ilgums: 1 h
Latviešu val.
Bezmaksas

Latvijas Kultūras kanona spēles uzdevums ir pievērst uzmanību detaļām, unikāliem bibliotēkas vēstures un krājuma materiāliem, kā arī interesantām vietām bibliotēkā. Spēlē varēs piedzīvot to, ka bibliotēkas krājums nav tikai grāmatas, bet ir arī kartes, pastkartes, mūzikas ieraksti, manuskripti, u. c. materiāli. Tāpat spēle ļaus arī uzzināt jaunas lietas par personībām un notikumiem, kas saistās gan ar Latvijas valsts simtgadi, gan Latvijas Kultūras kanonu, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturi.

 

Ar pilnu programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu var iepazīties ŠEIT.