Ārlietu ministrija nodod Latvijas Nacionālajai bibliotēkai diplomāta Kārļa Zariņa grāmatu kolekciju

22/08/2012
IzdrukātNosūtīt
Kārlis Zariņš. Foto no LR Ārlietu ministrijas arhīva
Kārlis Zariņš. Foto no LR Ārlietu ministrijas arhīva
1

24.augustā plkst. 13:00 Ārlietu ministrija nodos Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) izcilā Latvijas diplomāta Kārļa Zariņa aptuveni 630 grāmatu kolekciju.

Svinīgais grāmatu nodošanas pasākums notiks LNB Jaunākās literatūras lasītavā K. Barona ielā 14, 4.stāvā. Aicinām visus interesentus un mediju pārstāvjus. Pieteikšanās: signe.valtina@lnb.lv; tālr. 67365255.

Grāmatu kopums saņemts no Latvijas vēstniecības Lielbritānijā 2012.gadā un tā vēsture saistīta gan ar sūtņa Kārļa Zariņa dzīves gājumu, gan Latvijas sūtniecības Londonā vēsturi.

Grāmatu kopumā pārsvarā ir daiļliteratūras darbi. Ap 200 izdevumu ir zinātniski pētījumi par vēstures, politiskajiem, juridiskajiem un tautsaimniecības jautājumiem (pārsvarā Latvijas). Likumu un valdības rīkojumu krājumi (1920-1939), atsevišķi likumu izdevumi, Ārlietu ministrijas izdevumi par ārzemju pasu izdošanu un konsulārajiem jautājumiem, kā arī citi izdevumi, kas ir bijuši sūtniecības īpašumā un izmantoti sūtniecības darbā.

Ārlietu ministrijā saņemto izdevumu (daiļliteratūra, zinātniskās grāmatas, mākslas un skatu albumi, likumdošanas kopojumi, vārdnīcas, brošūras, žurnāli u.c.) izdošanas laiks ir no 19.gs. vidus līdz 20.gs. deviņdesmitajiem gadiem. Dažiem izdevumiem ir izcila vērtība (piemēram, "Daugavas" apgāda Zviedrijā Latvijas vēsture sērija). Latvijas brīvvalsts laika (1918-1940) un trimdas laika izdevumi (1941-1990) apjoma ziņā ir līdzīgi. Apmēram trešā daļa ir svešvalodās (pārsvarā angļu, arī franču un vācu, dažas – krievu valodā).

Dāvinājuma nodošanas pasākumā apskatei izstādīta apmēram puse no Kārļa Zariņa personīgās bibliotēkas un sūtniecības Londonā grāmatu kopuma. Ministrija ir pārliecināta, ka dāvinājums būs nozīmīgs Latvijas vēstures pētniecībā, kā arī cer, ka tas ieinteresēs plašu lasītāju loku, it sevišķi jaunatni.

Visu dāvinājumu vienkopus varēs apskatīt līdz 15.septembrim.

 

Preses kontaktiem:
LR Ārlietu ministrija. Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga
Tālrunis: (371) 67016 272
Fakss: (371) 67222 335
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.am.gov.lv