Subscribe to Aktualitātes bibliotekāriem

Aktualitātes bibliotekāriem

18/05/2022

Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: atmiņas institūcijas cilvēku veselībai un labbūtībai

2022. gada 25. maijā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks "Virtuālā trešdiena bibliotekāriem", kuras ietvaros runāsim par kultūras mantojuma ietekmi uz sabiedrības labbūtību (well-being) un atmiņas institūciju lomu cilvēku veselības un labbūtības veicināšanā.

13/05/2022

Starptautiska konference par kultūras mantojuma aizsardzību un glābšanu

30. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 klātienē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē un tiešsaistē LNB Facebook un YouTube lapās būs skatāma starptautiska konference "Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes situācijās un katastrofu risku pārvaldība". To rīko Latvijas Republikas Kultūras ministrija un LNB sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Dalība bez maksas.

05/05/2022

Aptauja par starptautiska standarta tulkojumu latviešu valodā

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā š. g. 23. maijā ir izsludināta publiskā aptauja starptautiskā standarta "ISO 16439:2014 Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries" tulkojumam latviešu valodā "LVS ISO pr 16439: Informācija un dokumentācija. Metodes un procedūras bibliotēku ietekmes novērtēšanai".

27/04/2022

Skolu bibliotekāru semināra prezentācijas

2022. gada 21. aprīlī notika skolu bibliotekāru seminārs. Semināra mērķis bija aktualizēt skolas bibliotēku lomu un nozīmi pilnveidotajā mācību saturā, iedvesmot skolu bibliotekārus mērķtiecīgāk veidot partnerību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un nevalstiskajam organizācijām, kā arī pārņemt minēto institūciju veiksmīgāko sadarbības pieredzi pilnveidotā mācību satura īstenošanā skolēniem, pedagogiem un atbalsta personālam.

Lapas