Bibliotekāru stāvā – nozares maģistrantu noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

11/02/2020
Izdrukāt

Piektdien, 21. februārī, plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes lasītavā (8. stāvā) notiks ikgadējā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas II kursa maģistrantu darbu priekšaizstāvēšana. Nozares profesionāļiem pasākumā būs iespēja gūt ieskatu aktuālajos bibliotēku darba un saskarnozaru pētījumu tematos, uzdot jautājumus un sniegt ierosinājumus. Savukārt maģistrantiem tiks piedāvātas idejas darba īstenošanai, kā arī viņi gūs turpmāk noderīgās prezentēšanas iemaņas. Ieeja bez maksas.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas speciālistiem.

Apzinot aktuālas nozares tēmas pētniecībai un praktiskajam darbam, uzklausīsim un atbalstīsim mūsu esošos un nākamos kolēģus ar līdzdalību pasākumā! Tabulā – maģistra darbu tēmu uzskaitījums.

Aicināti visi interesenti!

 

Vārds, uzvārds

Maģistra darba tēma

Darba vadītājs

Recenzents

Anna Bērziņa

Novadpētniecības krājuma digitalizācija Latvijas bibliotēkās

doc. Daina Pakalna

prof. Viesturs Zanders

Gunita Eņģele

Personiskā laika plānošanas mācību materiāla izstrāde

asoc. prof. Baiba Holma

doc. Daina Pakalna

Annija Grauziņa

Dažādu paaudžu cilvēku individuālie lasīšanas paradumi

lekt. Sandra Cīrule

prof. Viesturs Zanders

Zane Hazena

Rojas Jūras Zvejniecības muzeja novadpētniecības krājuma apkopošana

doc. Daina Pakalna

lekt. Sandra Cīrule

Sigita Irša

Informācijas pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām publiskajās bibliotēkās

lekt. Sandra Cīrule

doc. Daina Pakalna

Marta Liepa

Meklētājsistēmas Primo Discovery izmantojamība Latvijas Universitātē

asoc. prof. Baiba Holma

doc. Daina Pakalna

Elīna Orlova

Meklēšanas iespēju novērtējums Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijā

asoc. prof. Baiba Holma

doc. Daina Pakalna

Antra Upeniece

Žurnāla "Letonica" citējamība

doc. Daina Pakalna

prof. Viesturs Zanders

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv