Bibliotēku novadpētniecības konference "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai"

18/09/2013
Izdrukāt

18.–19.septembrī Balvos notiks novadpētniecības konference bibliotēku nozares speciālistiem "Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai". Konferencē piedalīsies vairāk nekā 50 novadpētnieki no visas Latvijas un tās galvenā uzmanība tiks pievērsta Latgales kultūras vērtībām, kuru saglabāšanā iesaistītas bibliotēkas un kas nozīmīgas visai Latvijai, kā arī latviešu diasporai ārpus dzimtenes. Pasākums norisināsies Balvu Novada muzejā.

Konferenci aizsāks Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektores, Humanitāro zinātņu katedras vadītājas Ilgas Šuplinskas referāts par latgaliešu valodas lomu, nozīmi un funkcijām mūsdienās. Latgales pētniecības institūta direktors Henriks Soms un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks pievērsīsies albumam "Terra Mariana", kas pirms 125 gadiem tika dāvināts Romas pāvestam Leo XIII viņa priesterības 50 gadu jubilejā. Albumā vēstīts par kristīgās ticības izplatīšanos kādreizējā Livonijā, ko mēdz saukt par Marijas vai Māras zemi jeb Terra Mariana. H. Soms iepazīstinās dalībniekus ar unikālā albuma vēsturi, savukārt A. Vilks pastāstīs par starptautisko projektu, kura rezultātā izdoti 10 pilnīgi albuma faksimili, 1 000 samazināta izmēra faksimili un sagatavots zinātnisko komentāru krājums. Poētiskas pārdomas par Latgali paudīs dzejniece Anna Rancāne. Pirmās dienas vakarā konferences dalībniekiem būs iespēja apmeklēt vairākas Balvu novada apdzīvotās kultūras vietas, kur visveiksmīgāk tiek apzināts, saglabāts un izmantots vietējās kultūras mantojums.

Otrajā dienā konferences dalībnieki ne vien no Latgales, bet arī no Zemgales un Vidzemes sastatīs jaunākās teorētiskās novadpētniecības atziņas ar praktiskās dzīves pieredzi, informēs par tradicionālo un digitālo novadpētniecības resursu veidošanu un izmantošanu. Konferences izskaņā paredzēta diskusija par novadpētniecības darba modernizāciju, terminoloģiju, kā arī vienotas virtuālas platformas izveidošanas iespējām pētnieku komunikācijai un digitālo resursu publicēšanai.

Konferenci ar Balvu novada pašvaldības atbalstu rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Balvu Centrālā bibliotēka. Jāatgādina, ka bibliotēku novadpētniecības konference Balvos nenotiek pirmoreiz. Arī pirms 12 gadiem – 2001.gadā – tajā piedalījās vairāk nekā 50 bibliotēku nozares speciālisti no visas Latvijas.

Konferences programma (PDF)

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
Tālr.: 67312776
E-pasts: Jana.Dreimane@lnb.lv

Balvu Centrālā bibliotēka
Tirgus iela 7, Balvi, LV-4501
Tālr.: 64522168
E-pasts: biblioteka@balvurcb.lv
http://www.balvurcb.lv