Izstāde "Brīvības pieminekļa izgaismošanas koncepcija"

Izdrukāt
Publicitātes foto
Publicitātes foto
1

Ekspozīcijas tehniskais apraksts:

  • 10 A2 formāta plastikāta planšetes izstādīšanai uz molbertiem

Izstāde veltīta Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda sagatavotajai Brīvības pieminekļa izgaismošanas arhitektoniskajai koncepcijai: http://brivibaspiemineklis.lv/.

2019. gada Latvijas bibliotekāru gada kongresā bibliotekāru saime bija pirmā, kas uzklausīja un atsaucās fonda idejai - Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols, kam arī diennakts tumšajā laikā jātop gaišam! Pildot fonda uzdevumu - organizēt Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta izstrādi, projektēšanu un līdzekļu vākšanu izgaismošanai – fonds saņēma atbalsta ziedojumus, kas ļāvuši  veicināt kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Gada laikā, pateicoties ziedotājiem un sabiedrības atbalstam, sagatavota arhitektoniskā koncepcija un būvprojekts minimālā apjomā Latvijas arhitekta Austra Mailīša un gaismu mākslinieka Normunda Bļasāna vadībā, respektējot šī ansambļa vēsturisko, oriģinālo ieceri. Brīvības ielas bulvāris ar Brīvības pieminekli sākumā ir unikāla pilsētbūvnieciskā ansambļa "Bulvāru loks" sastāvdaļa, kas veidots 19. gs. vidū. Bulvāru loks – tā arhitektoniskie un ainaviskie elementi ir aizsargājamas vērtības. Saeima ar likumu nostiprinājusi Brīvības pieminekļa  piederību Latvijas valstij. Noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu, Rīgas pieminekļu aģentūru un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai, apvienojot kompetences, organizētu Brīvības pieminekļa izgaismošanas un tā apkārtnes labiekārtošanu vēsturiskajā Brīvības ielas bulvārī.

Ar visām projekta vizualizācijām ir iespējams iepazīties ŠEIT.

 

Ceļojošo izstādi var pasūtīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (tālrunis: 67716242, e-pasts: anete.skuja@lnb.lv).

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES