Europeana un Kultūras ministrija paraksta Saprašanās memorandu

29/04/2015
Izdrukāt
No kreisās: Eiropas Komisijas pārstāve Dr. Marta Nagī-Rotengasa, Europeana attīstības direktors Antuāns Izāks, kultūras ministre Dace Melbārde un Tildes valdes priekšsēdētājs Dr. Andrejs Vasiļjevs
No kreisās: Eiropas Komisijas pārstāve Dr. Marta Nagī-Rotengasa, Europeana attīstības direktors Antuāns Izāks, kultūras ministre Dace Melbārde un Tildes valdes priekšsēdētājs Dr. Andrejs Vasiļjevs
1

29. aprīlī Rīgas samita 2015 ietvaros kultūras ministre Dace Melbārde un Eiropas Digitālās bibliotēkas Europeana attīstības direktors Antuāns Izāks (Antoine Isaac) parakstīja Saprašanās memorandu starp Europeana un Latvijas Kultūras ministriju. Memorands paredz Latvijas mašīntulkošanas pakalpojuma Hugo.lv integrāciju Europeana, veicinot Latvijas kultūras informācijas sistēmu datu pieejamību.

Lai nodrošinātu daudzvalodu komunikāciju publiskajā sektorā, Latvija ir izstrādājusi mašīntulkošanas pakalpojumu Hugo.lv, kuru administrē Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC). Sistēma nodrošina tekstu, dokumentu un tīmekļa vietņu tūlītēju tulkojumu no latviešu valodas uz angļu valodu (un otrādi) un no latviešu valodas uz krievu valodu. Pakalpojums ir brīvi pieejams tiešsaistē un ir integrēts e-pakalpojumu platformās, tai skaitā oficiālajā publisko pakalpojumu vietnē Latvija.lv.

Šobrīd Hugo.lv mašīntulkošanas pakalpojums ir īpaši pielāgots vispārējiem tekstiem un tiesību aktiem, bet nākamajā Hugo.lv attīstības fāzē KISC plāno pielāgot šo pakalpojumu kultūras mantojuma datu tulkošanai. Tas nozīmē, ka sistēmu varēs izmantot, lai iegūtu tūlītēju tulkojumu, piemēram, muzeju, bibliotēku un arhīvu katalogiem.

Europena kā Eiropas kultūras mantojuma digitālā platforma apkopo un nodrošina tiešsaistes piekļuvi desmitiem miljonu digitalizētu vienumu no bibliotēkām, arhīviem, audiovizuālām kolekcijām un muzejiem visā Eiropā. Vietējām valodām pielāgotu pakalpojumu (t.sk. Hugo.lv) izmantošana vērtējama kā labās prakses piemērs, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, padarot datus tieši izmantojamus daudzvalodu piekļuvei.

Daudzvalodības nozīmi digitālā satura veidošanā, sevišķi mazo valodu kontekstā, savā uzrunā konferences Towards a Connected Multilingual Europe dalībniekiem uzsvēra arī kultūras ministre Dace Melbārde: "Mēs esam liecinieki straujām kultūras daudzveidības izmaiņām pasaulē. To uzskatāmi apliecina valodu izzušana. No aptuveni 6 000 valodu, kurās cilvēki uz zemes kādreiz ir runājuši, uz šo brīdi palikusi tikai puse, pie tam dažas pārstāvētas ar vienu vai nedaudziem valodas zinātājiem. Tikai dažiem simtiem no šīm valodām ir vairāk kā viens miljons runātāju, un tikai kādas desmit no visām mēs varam uzskatīt par lielajām valodām, jo tajās runā vairāk nekā simts miljoni cilvēku. Tāpēc, cienot pasaules valodu daudzveidību un novērtējot iespējas, kādas paver svešvalodu zināšanas, vienlaikus digitalizācija mums dāvā iespēju veicināt savas valodas un kultūras areāla saglabāšanu."

Pēc veiksmīgas Hugo.lv pielāgošanas kultūras sektoram Europeana varētu sākt izzināt iespējas integrēt Latvijas valsts sektora mašīntulkošanas rezultātus Europeana, savukārt Kultūras ministrija apņemas būtiski palielināt Europeana iekļauto kultūras datu apjomu no Latvijas kultūras informācijas sistēmām.

Šobrīd datu integrēšana Europeana no Latvijas kultūras informācijas sistēmām (muzejiem, arhīviem, bibliotēkām) turpinās jau aizsākto projektu ietvaros. Papildu finansējums Hugo.lv kultūras datu tulkošanai un kvalitātes uzlabošanai plānots no ERAF līdzekļiem nākamajā plānošanas periodā, sākot ar 2016. gadu.

HUGO.LV

 

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Grīnfelde
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
E-pasts: Dagnija.Grinfelde@km.gov.lv