Datu masīvs pētniecībai par izdevējdarbību Latvijā