LNB portāls izdevējiem

Izdrukāt

Par LNB portālu izdevējiem   |   Lietošanas noteikumi     Kontakti

 

Par LNB portālu izdevējiem

LNB portāls izdevējiem (turpmāk tekstā – Portāls) ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – LNB) e-pakalpojumu sistēma Latvijas izdevējiem. Portāls kalpo kā platforma izdevēju komunikācijai ar LNB, nodrošinot iespēju pieteikt starptautiskos standartnumurus (ISBN, ISSN, ISMN), saņemt UDK un autorzīmi, saņemt un lejupielādēt ISSN svītrkodu, iesniegt tiešsaistes publikācijas obligāto eksemplāru, iesniegt pārskatu par izdevējdarbību, kā arī veikt pakalpojumu apmaksu / izveidot rēķinu pakalpojumu apmaksai.

LNB portāla izdevējiem e-pakalpojumu sistēmas adrese ir https://izdevejiem.lnb.lv

LNB PORTĀLA IZDEVĒJIEM LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA (PDF)

 

Lietošanas noteikumi

Izdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar izdevējdarbību Latvijā.

Izdevēja atbildīgais lietotājs – izdevēja lietotājs, kurš var veikt visas izdevējam atļautās darbības Portālā.

Izdevēja lietotājs – izdevēja atbildīgā lietotāja izveidots lietotājs, kurš var veikt savā atbildībā esošās darbības Portālā.
 

1. LNB portāls izdevējiem ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem.

2. Reģistrējoties portālā, lietotājs apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, lai nodrošinātu portāla e-pakalpojumu izpildi.

3. Lietotājs piekrīt personas datu nodošanai Starptautiskajai ISBN aģentūrai, Starptautiskajai ISMN aģentūrai un Starptautiskajam ISSN centram.

4. Portāla lietošana apliecina lietotāja piekrišanu LNB portāla izdevējiem lietošanas noteikumiem.

5. Lietotājs piekrīt, ka tādi dati kā izdevēja nosaukums (fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) un izdošanas vieta (administratīvās teritorijas līmenī – novads vai pilsēta), kas norādīti Portāla izdevēju profilos, tiek izmantoti un publiskoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās datubāzēs u.c. resursos (piemēram, Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā, datu masīvā par izdevējdarbību Latvijā u. c.) arī tajos gadījumos, kad izdevēja izdotajā publikācijā izdevēja nosaukums vai izdošanas vieta nav norādīta, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku nacionālo bibliogrāfiju un izdevējdarbības statistiku.

6. Lai reģistrētos Portālā, lietotājam ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrēšanās formā sniegt patiesus datus par sevi. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt sniegto datu patiesumu.

7. Aizpildīta reģistrēšanās forma tiek izskatīta 3 darba dienu laikā. Ja pieteikums tiek apstiprināts, lietotājs saņem ziņojumu ar piekļuves datiem (lietotājvārds, parole) uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

8. Pirmo reizi autentificējoties Portālā, lietotājam ir jāveic paroles nomaiņa. Lietotāja vārdu nomainīt nevar.

9. Lietotājs pats ir atbildīgs par viņam piešķirto piekļuves datu neizpaušanu trešajām personām, kā arī par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos piekļuves datus.

10. Reģistrējoties Portālā, izdevējam tiek izveidots izdevēja atbildīgā lietotāja profils, no kura var veikt visas izdevējam atļautās darbības sistēmā:

10.1. pieteikt ISBN, ISMN, ISSN un UDK;

10.2. veikt obligātā eksemplāra piegādi tiešsaistē;

10.3. iesniegt pārskatu par izdevējdarbību;

10.4. izveidot jaunu izdevēja lietotāja profilu;

10.5. veikt pakalpojumu apmaksu/izveidot jaunu rēķinu pakalpojumu apmaksai.

11. Katram izdevējam ir viens izdevēja atbildīgais lietotājs, kurš var izveidot neierobežotu skaitu izdevēja lietotāju, norādot tiem atsevišķas atbildības.

12. Izdevēja atbildīgais lietotājs ir atbildīgs par izveidoto izdevēja lietotāju datu izmantošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

13. Ja izdevējs neievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz obligāto eksemplāru un Pārskata par izdevējdarbību iesniegšanu, kā arī neveic savlaicīgu rēķinu apmaksu, LNB patur tiesības izdevējam izveidot liegumu, ierobežojot turpmākās izdevēja darbības Portālā, līdz izdevējs izpilda savas saistības pret LNB.

14. Portāls ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

15. Portāla administratori patur tiesības mainīt Portāla lietošanas noteikumus, kā arī veikt noteikumos neatrunātas darbības, lai nodrošinātu Portāla darbību.

 

Kontakti

Krājuma veidošanas nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E-pasts: izdevejiem@lnb.lv