Kas jāzina izdevējam?

IzdrukātNosūtīt

Atgādinām, ka izdevējs var būt:

  • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
  • Privātpersona

4 soļi veiksmīgai izdevējdarbībai:

1. solis
Iesakām izdevumam saņemt kādu no starptautiskajiem standartnumuriem, kā arī UDK un autorzīmi:

2. solis
Jāiepazīstas ar:

3. solis
Jāiepazīstas ar Obligāto eksemplāru likumu un saskaņā ar to LNB jāiesniedz obligātie eksemplāri:

4. solis
Jāiepazīstas ar Noteikumiem par izdevējdarbības valsts statistikas pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību un jāiesniedz Pārskats par izdevējdarbību