UDK un autorzīme

Izdrukāt

UDK un autorzīmes struktūra   |   Kāpēc lieto UDK un autorzīmi?
Kas piesaka UDK un autorzīmi?   |   Cik maksā UDK un autorzīme?
Kā saņemt UDK un autorzīmi?   |   UDK un autorzīmes novietojums izdevumā

 

► Uz nenoteiktu laiku Latvijas Nacionālā bibliotēka pakalpojumu nodrošina tikai LNB portālā izdevējiem https://izdevejiem.lnb.lv.

UDK (angļu val. Universal Decimal Classification – Universālā decimālā klasifikācija) ir starptautiska klasifikācijas sistēma, ko galvenokārt izmanto bibliotēkās. UDK veido sistematizēti jēdzienu (tēmu) un to apzīmējošu skaitļu – indeksu saraksti un to lieto izdevuma satura (tēmas) atspoguļošanai.

Autorzīme ir kā adrese, kas nosaka izdevumu alfabētiska kārtojuma secību un precīzi norāda izdevuma atrašanās vietu UDK iedaļas ietvaros. 

UDK un autorzīmes piešķiršana ir bez maksas.

Informējam, ka no 2018. gada 1. oktobra ISBN, ISSN, ISMN un UDK pakalpojumu sniegšana izdevējiem tiek nodrošināta tikai LNB portālā izdevējiem: https://izdevejiem.lnb.lv. Citas iespējas elektroniski iesniegt pieteikumus pakalpojumu saņemšanai ir liegtas.

PIETEIKUMS LNB PORTĀLĀ IZDEVĒJIEM

 

Kontaktinformācija
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr.: + 371 67716194, +371 26567113
E-pasts: udc@lnb.lv

 

UDK un autorzīmes struktūra

UDK indeksi sastāv no skaitļu un noteiktu simbolu kombinācijām, kas kodētā veidā atklāj izdevuma saturu, piemēram, ar 77(035) apzīmē fotografēšanas rokasgrāmatas.

Autorzīmi parasti veido autora uzvārda vai izdevuma nosaukuma pirmie burti un cipari no speciālām autorzīmju tabulām, piemēram, izdevumam Raimo Lielbriedis "Kā fotografēt?" autorzīme ir Li228.

 

Kāpēc lieto UDK un autorzīmi?

UDK un autorzīmi galvenokārt izmanto bibliotēkās to krājumu organizēšanai. Pēc UDK sistēmas sakārtots bibliotēkas krājums nodrošina un veicina sekmīgu tā izmantošanu. 

UDK un autorzīmes lietošana Latvijā nav obligāta, tomēr to izmantošana ir labas prakses piemērs.

 

Kas piesaka UDK un autorzīmi?

UDK un autorzīmi piesaka izdevējs.

Izdevējs var būt:

  • Juridiska persona (izdevniecība, NVO, pašvaldības iestāde, valsts iestāde utt.)
  • Privātpersona

 

Cik maksā UDK un autorzīme?

UDK un autorzīmes piešķiršana ir bez maksas.

 

Kā saņemt UDK un autorzīmi?

Lai saņemtu UDK un autorzīmi, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, norādot informāciju par izdevumu – autors, nosaukums, izdevējs, anotācija u. c.

UDK un autorzīmi var pieteikt:

  1. LNB portālā izdevējiem
  2. Klātienē LNB M32. telpā trešdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00 (► Uz nenoteiktu laiku nav pieejams)

Pakalpojums tiek sniegts 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

 

UDK un autorzīmes novietojums izdevumā

UDK indekss kopā ar autorzīmi veido izdevuma šifru, kas jāraksta titullapas otras puses augšējā  kreisajā stūrī, piemēram,

UDK 77(035)
         Li228