Izstāde "21.gadsimta bibliotēku nozares speciālisti – informācijas un zināšanu arhitektūras pārvaldītāji"

30/11/2012
IzdrukātNosūtīt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā Tērbatas ielā 75 līdz š.g. beigām apskatāma izstāde "21.gadsimta bibliotēku nozares speciālisti – informācijas un zināšanu arhitektūras pārvaldītāji".

Mūsdienām raksturīgajā nepārtrauktās informācijas plūsmas laikmetā arvien vairāk cilvēkiem nepieciešamas specifiskas prasmes, lai iegūto informāciju un zināšanas prastu strukturēt un pilnvērtīgi pielietot tieši tur, kur  tās konkrētajā brīdī nepieciešamas visvairāk. Bibliotēku darbiniekiem un pārējiem informācijas speciālistiem šīs zināšanas nepieciešamas viņu ikdienas darbā.

Informācijas arhitektūra vienlaicīgi uzskatāma par mākslu un zinātni, kas palīdz organizēt zināšanas un iegūto informāciju lietotājam pieņemamā, ērtā un saprotamā veidā. Viens no grāmatas "Information Architecture for the World Wide Web" līdzautoriem Lūiss Rozenfīlds (Louis Rosenfield) piedāvā šādu informācijas arhitektūras definīciju: Informācijas arhitektūra ir zinātne, kas nodarbojas ar informācijas sistematizācijas principiem ar mērķi palīdzēt lietotājiem atrast un apstrādāt tiem nepieciešamos datus.

Zināšanu menedžments un ar to saistītie temati – intelektuālais kapitāls un kompetences menedžments, darbinieku pieredze, kvalifikācija un lojalitāte, uzņēmuma kultūra – tas viss uzskatāms par nepieciešamu priekšnoteikumu jebkura uzņēmuma un organizācijas attīstībā un pastāvēšanā. Attīstītā tirgus apstākļos intelektuālais kapitāls ir katras organizācijas nozīmīga vērtība arī konkurences cīņā.

Izstādē eksponētajās grāmatās atrodama informācija par informācijas pārvaldību, zināšanu menedžmentu, informācijas arhitektūru un bibliotēku nozares speciālistu vietu minētajos procesos.

Izstādi apmeklēt aicināti gan mūsu kolēģi – bibliotekāri, gan citi interesenti.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Dubovska
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvais centrs