Kartīšu katalogi un kartotēkas

Izdrukāt
  1. LNB centrālais kartīšu katalogs (katalogs uz laiku nav pieejams)

Sistemātiskais kartīšu katalogs, kas satur informāciju par izdevumiem, kas bibliotēkas krājumā iekļauti līdz 2000. gadam. Katalogā dokumentu ieraksti grupēti pa nozarēm. Katras nozares ietvaros ievērots alfabētiskais kārtošanas princips - vispirms ir izdevumi latviešu valodā, tad svešvalodās. Sistemātiskajam katalogam ir alfabētiskais priekšmetu rādītājs.

 
  1. Skenētie kartīšu katalogi un kartotēka
 
  1. Kartīšu katalogi un kartotēkas lasītavās

Specializētie kartīšu katalogi un kartotēkas joprojām pieejamas arī sekojošās lasītavās:

Jaunāki izdevumi meklējami LNB elektroniskajā katalogā