Nozaru literatūras datubāze

Izdrukāt

Nozaru literatūras datubāze

Datubāze atspoguļo informāciju par rakstiem grāmatās, zinātnisko rakstu krājumos un enciklopēdijās dažādās zinātņu nozarēs: medicīnā, dabaszinātnēs, lauksaimniecības, tehnoloģiju, sociālās, tiesību un humanitārās zinātnēs. Datubāzē iekļauta informācija par dažādu kultūras priekšmetu, lietu un parādību izcelsmi, rašanās un atklāšanas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām.