Lasītāja karte

Izdrukāt

Lai izmantotu pilnu LNB pakalpojumu klāstu, ir nepieciešama LNB lasītāja karte. LNB lasītāja karti izgatavo LNB Klientu apkalpošanas centrā Mūkusalas ielā 3 un to var saņemt no 16 gadu vecuma. Kartes izgatavošana LNB ir bezmaksas.

LNB lasītāja karte ļauj izmantot ne tikai LNB pakalpojumus, bet arī citu valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku pakalpojumus:

  • Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka
  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka
  • Latvijas Universitātes bibliotēka
  • Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka
  • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
  • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka

Bērni no 5 līdz 15 gadu vecumam var saņemt LNB Lasītāja karti bērniem.

LNB Lasītāja kartes derīguma termiņš ir 5 gadi, bet LNB Lasītāja kartes bērniem derīguma termiņš ir 3 gadi.

Neskaidrību gadījumā jautājiet bibliotēkā vai pa tālruņiem 67806135, 25627640 un e-pastu: klientucentrs@lnb.lv.

 

KĻŪSTI PAR LASĪTĀJU! – REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA
LASĪTĀJA KARTES NORĒĶINU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI