Kontakti

Izdrukāt

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Tālr. 67806100
Fakss 67280851 
E-pasts: lnb@lnb.lv
E-adrese
Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi.
 

LNB ieceltais datu aizsardzības speciālists:
Kaspars Ozols
Tālr. 27228777
E-pasts: persondati@lnb.lv

Uzziņas
Tālr. 67806110 / e-pasts: konsultants@lnb.lv / Jautā bibliotekāram / Facebook Messenger

Klientu apkalpošanas centrs
Tālr. 67806135, 25627640 / e-pasts: klientucentrs@lnb.lv

Personālais abonements
Tālr. 67716204 / e-pasts: pers.abonements@lnb.lv

Ekskursijas
Tālr. 22022920 / e-pasts: ekskursijas@lnb.lv / gids.lnb.lv

Veikals – Draugu telpa
Tālr. 26565471 / e-pasts: gaisma@gaisma.lv / eveikals.lnb.lv

Telpu noma
Tālr. 26659696 / e-pasts: konference@lnb.lv

Medijiem
Tālr. 67716235, 26472501 / e-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
 

LASĪTAVAS
ADMINISTRĀCIJA, DEPARTAMENTI
AUTOSTĀVVIETA

Sociālie tīkli
Facebook / Twitter / YouTube / SoundCloud / Spotify / Instagram / TripAdvisor
 

Bankas rekvizīti
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga, Mūkusalas iela 3, LV-1423
Reģ. Nr. 90000057827
Valsts kase
kods TRELLV22
Konts LV14TREL2220530020000