Krājuma izlase "No Jāņa Stradiņa atvadoties"

03/12/2019
IzdrukātNosūtīt
Jānis Stradiņš (1933–2019). Foto: Toms Taukulis
Jānis Stradiņš (1933–2019). Foto: Toms Taukulis
1

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā (3. stāvā) līdz 2020. gada 30. janvārim apskatāma Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa profesora Jāņa Stradiņa (1933–2019) piemiņai veltīta krājuma izlase "No Jāņa Stradiņa atvadoties". Ieeja bez maksas.

J. Stradiņš ir autors vai līdzautors septiņām grāmatām un vairāk nekā 330 zinātniskām publikācijām ķīmijas jomā, kā arī 20 grāmatām un vairāk nekā 270 zinātniskām publikācijām zinātnes vēstures jomā, no kurām daļa atrodama arī LNB Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas krājumā.

LNB ir pateicīga akadēmiķim Stradiņam un viņa ģimenei, ka bibliotēkas krājumam uzdāvināta arī viņa privātbibliotēka. Vairākas tās daļas jau nogādātas LNB, un šobrīd tiek apstrādātas. Nākotnē šis krājums ļaus ikvienam iepazīties ar J. Stradiņam tuvām idejām un tās turpināt.

Līdz šim LNB ir nodotas ap  900 vienību, t.sk. retumu materiāli. Lielāko daļu veido mūsdienu un 20. gadsimta 90. gadu izdevumi – vairāk nekā 600 vienību. Tās pārstāv ļoti plašu tematiku, apmēram 2/3 ir Latvijas izdevumi, kuru pievienotā vērtība ir to autoru dāvinājuma ieraksti akadēmiķim. Pārējās grāmatas ir svešvalodās, lielākoties saistītas ar zinātni, zinātnes vēsturi. Privātbibliotēkā ietverti arī padomju perioda izdevumi, galvenokārt krievu valodā, par zinātnes, zinātņu akadēmiju vēsturi, ievērojamiem zinātniekiem, arī tādiem, ar kuriem J. Stradiņš personīgi kontaktējies. Vienlaikus izceļami seniespiedumi un rokraksti, manuskripti, kas ir nodoti Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas akadēmiķa J. Stradiņa fondam.

LNB saņēmusi arī daļu no J. Stradiņa atsevišķu rakstu manuskriptiem, materiālu kopas ar piezīmēm, kas saistītas ar Atmodas laika aktivitātēm. Kā sevišķi interesantu, savā ziņā atraktīvu, materiālu kopu var minēt akadēmiķa Stradiņa savāktos, viņam adresētos Jaungada apsveikumus 1988. gadā no dažādām valstīm.

Krājuma izlase apskatāma LNB DARBA LAIKĀ.

 

Papildu informācija:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tālr.: 67716235