Notis un mūzikas literatūra

Izdrukāt

LNB Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krājums ir lielākais specializētais vispārpieejamais nošu un mūzikas literatūras krājums (vairāk nekā 228 000 vienību) Latvijā.

Mūzikas lasītavas galvenā darbības sfēra ir veidot un glabāt Latvijas komponistu nošu arhīvu — Latvijā un ārzemēs iespiestas, kā arī ar roku pārrakstītas notis un to kopijas. No 2000.gada tiek komplektēti arī mūsdienu komponistu manuskripti. Bibliotēka lepojas ar orķestra partitūru krājumu, kurā glabājas pieprasītākās orķestru repertuāru partitūras. Latvijas komponistu arhīvā un orķestra nošu krājumā esošie iespieddarbi tiek izsniegti ar speciālu atļauju tiem bibliotēkas lietotājiem – mūziķiem, kurus pilnvarojuši, ar mūzikas saistītu institūciju vadītāji.

Mūzikas lasītavā atrodas vērtīgi komponistu kopoto darbu sējumi: Rosīni Džoakīno (Rosini, Gioachino), Šēnberga Arnolda (Schoenberg, Arnold), Hendeļa Georga Frīdriha (Händel, Georg Friedrich), Haidna Jozefa (Haydn, Joseph) u.c. ievērojamu komponistu kopotie darbi.

Bibliotēka var lepoties ar pietiekami lielu nozīmīgu jaunāko monogrāfiju krājumu dažādām lasītāju grupām. No plašā populārās mūzikas klāsta priekšroka tiek dota uzziņu izdevumiem, enciklopēdijām un antoloģijām.

Mūzikas lasītava ir pārņēmusi vairāku institūciju — Latvijas Komponistu savienības, LR Kultūras ministrijas un daļu likvidētās Operetes nošu krājumu — pēckara perioda skaņdarbus, kuru lielākā daļa ir vienīgie eksemplāri Latvijā. Bibliotēkas krājums regulāri tiek papildināts ar Latvijas izdevumu obligāto eksemplāru, nošu, mūzikas literatūras un elektronisko resursu iegādi no ārvalstīm, kā arī privātpersonu dāvinājumiem.

ALFRĒDA KALNIŅA MŪZIKAS LASĪTAVA