Tehnoloģiju un dabaszinātņu krājums

Izdrukāt

Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava veido un uztur zinātniskās literatūras krājumu dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, lauksaimniecībā, inženierzinātnēs, datorzinātnēs latviešu, angļu, krievu, vācu, franču un  citās valodās. Lasītava nodrošina lasītājus ar vispusīgu informāciju minētajās nozarēs. Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas krājumā atrodas vairāk kā 17 000 iespieddarbu, to skaitā enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Lasītavā atsevišķi izveidots plašs tulkojošo nozaru vārdnīcu krājums. Lasītava ik gadu saņem vairāk nekā 1000 jaunieguvumu.

Lasītājiem tiek piedāvāta Materiālās kultūras vēstures kartotēka, Nozaru literatūras datubāze, kā arī krājumu papildina lasītavā pieejamās Latvijas un ārzemju tiešsaistes abonētās datubāzes.

TEHNOLOĢIJU UN DABASZINĀTŅU LASĪTAVA