Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās rekordliels bibliotēku skaits

18/01/2013
IzdrukātNosūtīt
Lielie lasīšanas svētki 2012 Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
Lielie lasīšanas svētki 2012 Ķīpsalā. Foto: Ligita Ieviņa
1

Ar panākumiem pagājuša gada beigās un šā gada sākumā īstenota lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu un jauniešu žūrija", kurā iesaistījās 576 bibliotēkas un vairāk nekā 17 tūkstoši jauno lasītāju. Tās īstenošanu nodrošināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmai paredzētais valsts finansējums 50 000 latu apjomā. Kultūras ministrijas (KM) piešķirtā valsts finansējuma mērķis, veicinot grāmatu lasīšanu, vienlaikus stiprināt nacionālo identitāti un sabiedrības saliedētību.

Lasīšanas veicināšanas programma ir īpaši nozīmīga mazākumtautību skolēniem, kā arī citās valstīs dzīvojošajiem latviešu bērniem un jauniešiem, tāpēc tā tiek īstenota gan Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, gan diasporā un mazākumtautību skolās.

""Bērnu un jauniešu žūrija" saņēma finansējumu kā viena no sabiedrības saliedētības pasākumu prioritātēm. Tādēļ grāmatu atlasē tika ievērota saturiskā ievirze, kas rosinātu bērnus un jauniešus domāt par jautājumiem, kas palīdz veidot attieksmi pret valsti, tās vērtībām un līdzcilvēkiem. Grāmatu lasīšana spēj vienot sabiedrību, savukārt to saturs palīdz stiprināt nacionālo identitāti un piederību valstij. Pozitīvi, ka aktīvāk programmā piedalās arī nacionālo minoritāšu skolas – 106 izglītības iestādēm šogad ir pievienojušās vēl 44 skolas, kur tika organizēti lasīšanas svētki, ekskursijas, rakstnieku un mākslinieku vizītes," programmas rezultātus vērtē KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktores vietniece Anita Kleinberga.

Programmā piedalās aptuveni 17 tūkstoši jauno lasītāju vecumā no 5 līdz 18 gadiem. "Apkopotie rezultāti liecina, ka pagājušā gada otrajā pusē literatūras lasīšanā un vērtēšanā iesaistījušās pavisam 576 bibliotēkas, kas ir rekordliels skaitlis programmas 12 gadu pastāvēšanas laikā. Lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta, tāpēc viens no jaunumiem ir "Vecāku žūrija", kas paredz īpašu grāmatu kolekciju arī pieaugušajiem. Svarīgi, ka bērni un vecāki varēja grāmatas ne tikai izlasīt, bet arī aizpildīt anketas, paužot savu viedokli par izlasīto," par programmas īstenošanu stāsta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

24 grāmatu kolekciju ir saņēmuši 39 latviešu diasporas centri no 15 valstīm. Grāmatas latviešu valodā var lasīt bērni un jaunieši no Austrijas, Beļģijas, Francijas, Īrijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas. Grāmatas saņēma arī jaunie lasītāji Amerikā un Austrālijā. 

"Bērnu un jauniešu žūrijas" finansējums dod iespēju papildināt grāmatu kolekciju ikvienai bibliotēkai, tostarp skolu bibliotēkām. No latviešu autoriem kolekcijā iekļauti Ulda Ausekļa, Māras Cielēnas, Ineses Zanderes, Andra Akmentiņa, Valda Rūmnieka, Evijas Gulbes, Annas Strautnieces, Māra Runguļa, Toma Kreicberga un Ilzes Eņģeles darbi. Tulkotās literatūras klāstu bagātina slaveni bērnu literatūras meistari, tostarp Ulfs Starks, māsas Nopolas, Mikolajs Ložiņskis un citi.

Lasīšanas maratona  noslēguma pasākums, kurā godalgos populārākās grāmatas, to autorus, tulkotājus, māksliniekus un izdevējus, paredzēts šā gada 2.martā starptautiskajā izstāžu zālē "Ķīpsala".

Programma tiek īstenota atbilstoši Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam.
 

Informāciju sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306, 29438087
E-pasts: lolita.rusina@km.gov.lv