Latvijas Nacionālās bibliotēkas Lasītāja kartes norēķinu kārtības noteikumi

Izdrukāt

1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – LNB) Lasītāja kartes norēķinu kārtības noteikumi nosaka kārtību, kādā lasītāji veic norēķinus par LNB maksas pakalpojumiem: kopēšana, informācijas izdrukāšana un skenēšana, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis".

2. LNB lasītāji, izmantojot savu Lasītāja karti, var kopēt, drukāt un skenēt materiālus no LNB krājuma, izmantojot multifunkcionālās iekārtas.

3. Lai saņemtu iepriekš minētos pakalpojumus, lasītājiem nepieciešams veikt priekšapmaksu savā Lasītāja kartē jeb nepieciešams papildināt savu Lasītāja karti.

4. Jaunie lasītāji jeb tikko reģistrētie lasītāji priekšapmaksu savā Lasītāja kartē var veikt pēc aptuveni 15 minūtēm, kad tiek aktivizēts lasītāja konts.

5. Pirmo reizi, izmantojot Lasītāja karti, lai kopētu, izdrukātu un skenētu, to nepieciešams autorizēt multifunkcionālajā iekārtā vai pašapkalpošanās naudas iemaksas automātā.

6. Atbilstoši lasītāja izvēlētā pakalpojuma parametriem (izmērs, krāsa, formāts u. c.) multifunkcionālās iekārtas sistēma automātiski atskaita naudas summu par veiktajām darbībām.

7. Veicamās priekšapmaksas naudas summas apjomu nosaka lasītājs pats, kā arī ir atbildīgs par izvēli. Iemaksājamās naudas summas apjoms nedrīkst pārsniegt 500 EUR.

8. Lasītājs savā Lasītāja kartē iemaksāto naudas summu saņemt atpakaļ nevar, tā netiek atgriezta. Izņemot gadījumus, ja tiek konstatēta tehniska kļūda, kuras rezultātā, no Lasītāja kartes nauda tiek noskaitīta, bet pakalpojums netiek saņemts. Šādos gadījumos lasītājam pazaudētā naudas summa tiek vēlreiz ieskaitīta Lasītāja kartē.

9. Lasītājs priekšapmaksu savā Lasītāja kartē var veikt eiro valūtā:

9.1. LNB Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā skaidrā naudā vai ar bankas karti;

9.2. pašapkalpošanās naudas iemaksas automātos LNB 2. un 5. stāvā skaidrā naudā, gan ar dažādu nominālu banknotēm (5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR), gan monētām (0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR, 2 EUR).

10. Pašapkalpošanās naudas iemaksas automāta izdotais čeks nav darījumu apliecinošs dokuments, tam ir informatīvs raksturs. Lai saņemtu darījumu apliecinošu dokumentu, priekšapmaksa jāveic Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā.

11. Pašapkalpošanās naudas iemaksas automāts neizdod atlikumu.

12. Lasītājs pārbaudīt atlikušu naudas summu jeb bilanci savā Lasītāja kartē var:

12.1. LNB Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā;

12.2. pašapkalpošanās naudas iemaksas automātos LNB 2. un 5. stāvā;

12.3. multifunkcionālajās iekārtās.

13. Lasītāji, kuriem ir saglabājusies iepriekšējās sistēmas Kopēšanas karte, naudu var pārskaitīt Lasītāja kartē. Nepieciešams uzrādīt kopēšanas karti Klientu apkalpošanas centrā, Kopēšanas karte lasītājam netiek atdota.

14. Klientu apkalpošanas centra darbinieki pārbauda Kopēšanas kartē esošās naudas summas apjomu un pārskaita to Lasītāja kartē.

15. Priekšapmaksu Lasītāja kartē var neveikt un multifunkcionālās iekārtas var neizmantot, tie lasītāji, kuriem nepieciešama pilntekstu izdrukāšana no LNB datubāzēm, piemēram, Periodika.lv.

16. Šādos gadījumos drukāšanu veic LNB lasītavas darbinieks, kurš integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500 veic attiecīgu piezīmi lasītāja kontā. Lasītājs samaksu par saņemto pakalpojumu veic LNB Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā skaidrā naudā vai ar bankas karti.

 

KOPĒŠANA, IESIEŠANA, DIGITALIZĀCIJA
LASĪTĀJA KARTE
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
CENRĀDIS