Latvijas Nacionālās bibliotēkas dati tīmekļa apritē

07/11/2013
IzdrukātNosūtīt

No 2013.gada augusta Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidotie dati par 150 000 ar Latviju saistītām personām un institūcijām ir iekļauti Virtuālajā Starptautiskajā autoritatīvajā datnē (Virtual International Authority File, saīsinājumā VIAF http://viaf.org/), ar mērķi veicināt ar Latviju saistītu, pārbaudītu un autoritatīvu datu apriti visā pasaulē.

Pēc ANO datiem pasaulē ir 221 valsts. Iedzīvotāju skaita ziņā Latvija ierindojas 140.vietā, veidojot 0.033% no pasaules iedzīvotāju skaita (2010.gada dati). Mēs esam divdesmit otrā pasaules valsts, kuras dati par autoriem, institūcijām (to nosaukumiem) iekļauti VIAF.

VIAF veidota ar mērķi apvienot nacionālās autoritatīvo ierakstu datnes vienā virtuālā autoritatīvo ierakstu datubāzē. Atmiņas institūciju (pārsvarā nacionālo bibliotēku) dati tiek atvērti brīvai izmantošanai tīmeklī. Tā starptautiski tiek risinātas dažādu rakstību, valodu un transliterācijas problēmas vārdu un nosaukumu identificēšanā, ar ko sastopas gan bibliotēkas, gan citas institūcijas. Piemēram, visi Latvijā zina, ka Jānis Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns, un Aspazija, īstajā vārdā Elza Rozenberga, ir literatūras klasiķi, kuru darbi tulkoti un lasāmi daudzās valodās. Bet vai visi zina, ka Toms Kroshills (Tom Crosshill), īstajā vārdā Toms Kreicbergs, ir latviešu jaunākās paaudzes rakstnieks, kura darbi fantastikas žanrā izpelnījušies balvas ASV?

Konkrēta personvārda, nosaukuma atšķirīgās formas un pseidonīmi, ko izmanto dažādās pasaules valodās un rakstībās, VIAF datnē tiek apvienotas vienā klasterī. Piemēram, skatot VIAF datus par rakstnieku Roaldu Dobrovenski, atrodam šādas formas: Добровенский; Dobrovenskis; Dobrovenskiĭ; Dobrovenskij. Var uzzināt, kā izskatās, piemēram, Raiņa vai A.Pumpura vārds japāniski: ライニス, ヤン un プンプル.

Personvārda formas apvienojošais klasteris VIAF ir attēlots arī vizualizētā veidā, uzrādot, kādās bibliotēkās vai citās institūcijās atrodami konkrētā autora darbi, piemēram, dzejnieka Andreja Pumpura darbi. Skatot autora datus VIAF, turpat var atrast, kādās valstīs publicēti autora darbi, to nosaukumi, izdevēji u.c. informāciju.

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai VIAF ir līdzradītāja statuss. Šādā statusā ir lielākā daļa divdesmit septiņas dažādās valstis reprezentējošo institūciju. Vairākas institūcijas atrodas kandidātu statusā, to dati tiek testēti iekļaušanai VIAF.

VIAF aizsākās kā projekts 2003.gadā, kad tika parakstīts sadarbības līgums starp ASV Kongresa bibliotēku, Vācijas Nacionālo bibliotēku un Tiešsaistes datorizēto bibliotēku centru OCLC, 2007.gadā pievienojoties Francijas Nacionālajai bibliotēkai. Šo četru institūciju dati veidoja VIAF pamatu.

Minēšanas vērts ir arī fakts, ka pēc testēšanas 2007.gadā LNB veidotos ierakstus savā katalogā izmanto ASV Kongresa bibliotēka, kas ir datu avots pasaules vadošajām, t.sk. universitāšu bibliotēkām.

Dalība VIAF nozīmē to, ka LNB veidoto autoritatīvo datu kvalitāte ir atzinīgi novērtēta un tos varēs izmantot gan citas bibliotēkas, gan tīmekļa lietotāji visā pasaulē. Dalība VIAF dod iespēju gan bagātināt savus datus, gan iekļaut tos pasaules apritē. Tādējādi dati, attīstoties jaunām informācijas sistēmām un dažādiem starptautiskiem projektiem, kļūst par Latvijas nacionālās identitātes nesējiem globālajā tīmeklī un starptautiskajā apritē.

 

Informāciju sagatavoja:
Anita Goldberga
Bibliogrāfijas institūta direktore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr. 67559975
E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv