Letonikas un Baltijas lasītavā apskatāma krājuma izlase par izcilo bibliogrāfi Olgu Pūci

15/12/2016
Izdrukāt
Olga Pūce
Olga Pūce
1

Līdz 2017. gada 12. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas lasītavā aplūkojama izcilās bibliogrāfes un LNB darbinieces Olgas Pūces (1916–2003) simtgadei veltīta krājuma izlase. Tajā atspoguļots viņas dzīves gājums un nozīmīgākie sasniegumi bibliotēku nozarē, kur O. Pūce strādāja vairāk nekā četrdesmit gadu (1945–1990). Ieeja bez maksas.

O. Pūce pārstāv bibliogrāfu paaudzi, kura, augusi un izglītojusies neatkarīgajā Latvijas Republikā, bija spiesta pārdzīvot vairākus okupācijas režīmus, respektējot to prasības, tomēr iespēju robežās saglabājot un popularizējot nacionālo literatūru. Šo darbības stratēģiju atspoguļo arī O. Pūces — ilggadējas Valsts bibliotēkas bibliogrāfes — sastādītie literatūras rādītāji, uzziņas, kartotēkas, referāti un raksti par letonikas problemātiku.

Tomēr ne tikai sūrs darbs vien piepildīja O. Pūces ikdienu – bija arī sirsnīgas un priekpilnas tikšanās ar Baltijas valstu kolēģiem ikgadējās seminārnometnēs "LiLaEst" (kopš 1968. gada), kurās diezgan brīvi varēja pārrunāt bibliotēku aktualitātes, iepazīt kaimiņvalstu kultūras vēsturi un izpaust savu radošumu. Vienlaikus O. Pūce saņēma bibliotēkas darbinieku atbalstu letonikas bibliogrāfijas un uzziņu sistēmas veidošanā. Un, protams, pastāvīgs bija pašas gandarījums par to, ka izdodas palīdzēt cilvēkiem atrast vajadzīgos materiālus plaši sazarotajos iespiestās literatūras labirintos.

O. Pūcei veltītā krājuma izlase nav tikai vienas bibliogrāfes dzīvesstāsts. Tā atklāj vairākas mazzināmas LNB vēstures lappuses. Piemēram, seminārnometnes "LiLaEst" pirmsākumus, Letonikas uzziņu daudzveidību pirms piecdesmit gadiem. Filologus varētu ieinteresēt O. Pūces aprakstītā sabiedrības reakcija uz rakstnieka Arvīda Griguļa (1906–1989) masu deportācijas attaisnojošo dzejoli "Tēvabrālis" (publicēts 1966. gada 12. martā).