LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada janvāris-aprīlis

04/06/2013
IzdrukātNosūtīt
Modernās fizikas rašanās no filozofijas skatu punkta: 20. gs. pasaulsuzskata paradigmas maiņa N. Bora un L. Vitgenšteina savstarpēji papildinošo uzskatu gaismā.
Modernās fizikas rašanās no filozofijas skatu punkta: 20. gs. pasaulsuzskata paradigmas maiņa N. Bora un L. Vitgenšteina savstarpēji papildinošo uzskatu gaismā.
Īsts ieguvums psiholoģijas nozarē! 12 sējumos visi svarīgākie mūsdienu psiholoģijas jautājumi: psiholoģijas vēsture, pētniecības metodes, izturēšanās neirozinātne, eksperimentālā, personības un sociālā psiholoģija, attīstības, izglītības, klīniskā, veselības, tiesu psiholoģija, psiholoģiskās izvērtēšanas metodes, darba un organizāciju psiholoģija.
Īsts ieguvums psiholoģijas nozarē! 12 sējumos visi svarīgākie mūsdienu psiholoģijas jautājumi: psiholoģijas vēsture, pētniecības metodes, izturēšanās neirozinātne, eksperimentālā, personības un sociālā psiholoģija, attīstības, izglītības, klīniskā, veselības, tiesu psiholoģija, psiholoģiskās izvērtēšanas metodes, darba un organizāciju psiholoģija.
30 starptautiski atzītu autoru skatījums uz mūsdienu mediju un komunikācijas pētniecību: no teorētiskiem un metodoloģiskiem apsvērumiem līdz praktiskai gadījumu izpētei.
30 starptautiski atzītu autoru skatījums uz mūsdienu mediju un komunikācijas pētniecību: no teorētiskiem un metodoloģiskiem apsvērumiem līdz praktiskai gadījumu izpētei.
Apjomīgais izdevums sniedz vispusīgu ieskatu mūsdienu politiskās komunikācijas ētikas, kultūras un ekonomikas jautājumos. Īpaši daudz uzmanības veltīts gan jaunajiem, gan tradicionālajiem globālajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pēctecībai, pārmaiņām un pavisam jaunām tendencēm dažādos pasaules reģionos.
Apjomīgais izdevums sniedz vispusīgu ieskatu mūsdienu politiskās komunikācijas ētikas, kultūras un ekonomikas jautājumos. Īpaši daudz uzmanības veltīts gan jaunajiem, gan tradicionālajiem globālajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pēctecībai, pārmaiņām un pavisam jaunām tendencēm dažādos pasaules reģionos.
Kapitālisms nesagrūs, tas ir elastīgs: Kaletskis, aplūkojot trīs kapitālisma attīstības vēstures posmus, parāda, kā katrā pārejas periodā ekonomiskā kārtība šķitusi fatāli apdraudēta, taču kapitālisms sevi katrreiz pārradījis no jauna. Lehman Brothers sabrukums 2008. g. aizsāk ceturto būtiski atšķirīgo kapitālisma vēstures attīstības posmu...
Kapitālisms nesagrūs, tas ir elastīgs: Kaletskis, aplūkojot trīs kapitālisma attīstības vēstures posmus, parāda, kā katrā pārejas periodā ekonomiskā kārtība šķitusi fatāli apdraudēta, taču kapitālisms sevi katrreiz pārradījis no jauna. Lehman Brothers sabrukums 2008. g. aizsāk ceturto būtiski atšķirīgo kapitālisma vēstures attīstības posmu...
Lai atveseļotu ekonomiku, krīzes skartajām nabadzīgajām valstīm Eirozonu vajadzētu pamest, uzskata Lapavitsass. Taupība ir neproduktīva, tā noved pie recesijas ieilgšanas, parāda sloga palielināšanās un negatīvi ietekmē bankas. Autors skarbi kritizē Eirozonas neoliberālo ievirzi un meklē Eiropā valdošās finansiālās nestabilitātes un parādu krīzes cēloņus.
Lai atveseļotu ekonomiku, krīzes skartajām nabadzīgajām valstīm Eirozonu vajadzētu pamest, uzskata Lapavitsass. Taupība ir neproduktīva, tā noved pie recesijas ieilgšanas, parāda sloga palielināšanās un negatīvi ietekmē bankas. Autors skarbi kritizē Eirozonas neoliberālo ievirzi un meklē Eiropā valdošās finansiālās nestabilitātes un parādu krīzes cēloņus.
Pirmais sistemātiskais salīdzinošais pētījums par to, kā dažādu ES valstu tiesību sistēmu ietvaros darbojas patērētāju tiesību alternatīvā strīdu izšķiršanas kārtība (parasti ombudsmens vai mediatori). Analizēti Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas un Slovēnijas modeļi un pieredze šajā privāttiesību jomā.
Pirmais sistemātiskais salīdzinošais pētījums par to, kā dažādu ES valstu tiesību sistēmu ietvaros darbojas patērētāju tiesību alternatīvā strīdu izšķiršanas kārtība (parasti ombudsmens vai mediatori). Analizēti Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas un Slovēnijas modeļi un pieredze šajā privāttiesību jomā.
Ietilpīgais ceļvedis 40 nodaļās iepazīstina ar nozares nozīmīgākajiem domātājiem, galvenajām tēmām un nākotnes perspektīvām.
Ietilpīgais ceļvedis 40 nodaļās iepazīstina ar nozares nozīmīgākajiem domātājiem, galvenajām tēmām un nākotnes perspektīvām.
Divsējumu izdevums sniedz ieskatu mūsdienu antropoloģijas aktualitātēs: pirmajā sējumā – starpdisciplinārā antropoloģija no mākslas un literatūras antropoloģijas līdz ekonomikas un politikas antropoloģijai, kultūru un vēstures antropoloģija, vietas: dzīvesvieta, reģions un globālā pasaule; otrajā sējumā – mūsdienu antropoloģijas metodes un nozares nākotnes redzējums.
Divsējumu izdevums sniedz ieskatu mūsdienu antropoloģijas aktualitātēs: pirmajā sējumā – starpdisciplinārā antropoloģija no mākslas un literatūras antropoloģijas līdz ekonomikas un politikas antropoloģijai, kultūru un vēstures antropoloģija, vietas: dzīvesvieta, reģions un globālā pasaule; otrajā sējumā – mūsdienu antropoloģijas metodes un nozares nākotnes redzējums.
Viena no pirmajām rokasgrāmatām, kas daudzpusīgi aplūko valodas politikas jomu kā veselu nozari, skatot gan valodas politikas filozofijas, nacionālās un etniskās identitātes jautājumus, gan praktisko lietojumu un valodas politiku un pārvaldību lokālā, valstiskā un reģionālā līmenī.
Viena no pirmajām rokasgrāmatām, kas daudzpusīgi aplūko valodas politikas jomu kā veselu nozari, skatot gan valodas politikas filozofijas, nacionālās un etniskās identitātes jautājumus, gan praktisko lietojumu un valodas politiku un pārvaldību lokālā, valstiskā un reģionālā līmenī.
1989. gads radikāli izmaina starptautiskās attiecības ne vien Eiropā, bet visā pasaulē. Balstoties uz līdz šim nepieejamiem avotiem, intervijām un televīzijas raidījumu ierakstiem, grāmatā analizēta Vācijas apvienošanās un pārmaiņu sākums NATO un Krievijā.
1989. gads radikāli izmaina starptautiskās attiecības ne vien Eiropā, bet visā pasaulē. Balstoties uz līdz šim nepieejamiem avotiem, intervijām un televīzijas raidījumu ierakstiem, grāmatā analizēta Vācijas apvienošanās un pārmaiņu sākums NATO un Krievijā.
Plašs pētījums par Karolingu impēriju, kas savas varas plaukumā aizņēma miljoniem kvadrātkilometru Rietumeiropā un ir atstājusi milzīgu iespaidu uz Eiropas kultūru. Līdztekus politiskās vēstures naratīvam pētīta arī reliģija, ekonomika, zemnieku kultūra.
Plašs pētījums par Karolingu impēriju, kas savas varas plaukumā aizņēma miljoniem kvadrātkilometru Rietumeiropā un ir atstājusi milzīgu iespaidu uz Eiropas kultūru. Līdztekus politiskās vēstures naratīvam pētīta arī reliģija, ekonomika, zemnieku kultūra.
Dž. Kerols ir amerikāņu literatūrzinātnieks, kura pētījumu lauka priekšmets ir literārais darvinisms. Grāmatā Reading Human Nature atrodamas kodolīgas teorētiskas esejas, kas balstās inovatīvā empīriskajā pētniecībā, tai skaitā izsmalcinātas interpretācijas par Doriana Greja ģīmetni, Kalnu aukām, Hamletu.
Dž. Kerols ir amerikāņu literatūrzinātnieks, kura pētījumu lauka priekšmets ir literārais darvinisms. Grāmatā Reading Human Nature atrodamas kodolīgas teorētiskas esejas, kas balstās inovatīvā empīriskajā pētniecībā, tai skaitā izsmalcinātas interpretācijas par Doriana Greja ģīmetni, Kalnu aukām, Hamletu.
200 rakstu par Sv. Pāvilu un vēstulēm – pilnīgākais viensējuma enciklopēdiskais materiāls Pāvila pētniecībā, kurā atrodams pilnīgi viss, kas nepieciešams pētniekiem, kas uzsāk Pāvila studijas, sākot ar atsevišķu vēstuļu tematu interpretācijām un vēsturiskā konteksta izpēti līdz Pāvila vēstuļu izmantošanai mūsdienu sprediķos.
200 rakstu par Sv. Pāvilu un vēstulēm – pilnīgākais viensējuma enciklopēdiskais materiāls Pāvila pētniecībā, kurā atrodams pilnīgi viss, kas nepieciešams pētniekiem, kas uzsāk Pāvila studijas, sākot ar atsevišķu vēstuļu tematu interpretācijām un vēsturiskā konteksta izpēti līdz Pāvila vēstuļu izmantošanai mūsdienu sprediķos.
Grāmatas mērķis – mainīt priekšstatu par apģērba radīšanu un valkāšanu, pārveidojot to ilgtspējīgā apģērbu industrijā. Ilgtspējīga industrija veido mazāk atkritumu materiāla ražošanas procesā, samazinot iedarbību uz apkārtējo vidi. Grāmata balstīta uz pētījumiem un starptautisku zīmolu labas prakses piemēriem.
Grāmatas mērķis – mainīt priekšstatu par apģērba radīšanu un valkāšanu, pārveidojot to ilgtspējīgā apģērbu industrijā. Ilgtspējīga industrija veido mazāk atkritumu materiāla ražošanas procesā, samazinot iedarbību uz apkārtējo vidi. Grāmata balstīta uz pētījumiem un starptautisku zīmolu labas prakses piemēriem.
Sērija Practical building conservation piedāvā piecas grāmatas par akmens, koka, metāla, stikla, apmetuma un ģipša praktisko restaurāciju. Izdevumi ir bagātīgi ilustrēti un ļoti iecienīti lasītāju vidū, jo ietver precīzu, plašu un praktiski izmantojamu informāciju.
Sērija Practical building conservation piedāvā piecas grāmatas par akmens, koka, metāla, stikla, apmetuma un ģipša praktisko restaurāciju. Izdevumi ir bagātīgi ilustrēti un ļoti iecienīti lasītāju vidū, jo ietver precīzu, plašu un praktiski izmantojamu informāciju.
Grāmata balstīta uz praktiskiem pētījumiem tradicionālajā un alternatīvajā medicīnā. Pētījumos atspoguļots, kā droši un efektīvi palīdzēt pacientam, apvienojot tradicionālās un alternatīvās medicīnas ārstēšanas paņēmienus. Grāmata noderēs medicīnas profesionāļiem un medicīnas studentiem.
Grāmata balstīta uz praktiskiem pētījumiem tradicionālajā un alternatīvajā medicīnā. Pētījumos atspoguļots, kā droši un efektīvi palīdzēt pacientam, apvienojot tradicionālās un alternatīvās medicīnas ārstēšanas paņēmienus. Grāmata noderēs medicīnas profesionāļiem un medicīnas studentiem.
Biometrija ir zinātne par cilvēka automātisku atpazīšanu, izmantojot personas fizioloģiskos un uzvedības pētījumus. Grāmatā iekļauts biometrijas vispārīgs pārskats, algoritmi, ierīces, sistēmas, drošība, testēšana un standartizācija.
Biometrija ir zinātne par cilvēka automātisku atpazīšanu, izmantojot personas fizioloģiskos un uzvedības pētījumus. Grāmatā iekļauts biometrijas vispārīgs pārskats, algoritmi, ierīces, sistēmas, drošība, testēšana un standartizācija.
Grāmata balstīta uz jaunākajiem pētījumiem fitnesa un veselības nozarē. Atsevišķi apskatītas fitnesa programmas bērniem, senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Noderēs praktizējošiem fitnesa treneriem un studentiem, kas apgūst šo profesiju.
Grāmata balstīta uz jaunākajiem pētījumiem fitnesa un veselības nozarē. Atsevišķi apskatītas fitnesa programmas bērniem, senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Noderēs praktizējošiem fitnesa treneriem un studentiem, kas apgūst šo profesiju.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19