LNB krājuma jaunieguvumi: 2013.gada maijs, jūnijs

09/07/2013
IzdrukātNosūtīt
"The Routledge Encyclopedia of Second Language Acquisition" piedāvā lasītājam draudzīgu, autoritatīvu pārskatu par terminiem un konstruktiem, kuri ir svarīgi, lai gūtu izpratni par otrās valodas apguves un lietojuma pētniecību. ISBN 9780415877510
Krājumā "Transitions of Lithuanian postmodernism: Lithuanian literature in the post-Soviet period" apkopoti 17 redzamāko mūsdienu lietuviešu literatūras pētnieku raksti. Sastādītājs un ievadraksta autors Lietuviešu literatūras un folkloras institūta direktors Mindaugs Kvietkausks. Grāmatā atspoguļotas Austrumeiropas un postmodernās globalizācijas tēmas, uzmanības centrā paturot lietuviešu postmodernisma attīstību literatūrā. ISBN 9789042034419
Balkānu reģionā, kur sastopas dažādas tautas un reliģijas, pāreja no impēriju laikmeta uz nacionālo valstu periodu bija saistīta ar plaša mēroga politisko vardarbību. Grāmatas „The Balkans: Revolution, War, and Political Violence Since 1878” autors pēta šo konfliktu izcelsmi, vienlaicīgi skatot Balkānus kā Eiropas neatņemu daļu, kuras attīstību noteikuši tie paši intelektuālie impulsi, kas ietekmēja modernās Eiropas izveidošanos. ISBN 9780199299058
Grāmata „The World of Pompeii” ir visaptverošākais pēdējo simts gadu laikā iznākušais pētījums par Pompejas, kā arī citu vulkāna Vezuva aprakto pilsētu vēsturi. Grāmatā iekļauti jaunākie pētnieku atzinumi par reģiona vēsturi, kā arī visnesenākie arheoloģisko izrakumu rezultāti. Pievienotajā CD iespējams aplūkot līdz šim detalizētāko Pompejas karti. ISBN 9780415475778
"Великие правовые системы современности" autors ir Puatjē universitātes goda prezidents un Starptautiskās salīdzinošo tiesību akadēmijas īstenais loceklis profesors Raimons Ležē. Grāmatā analizētas vēsturiskās pārmaiņas pasaules tiesību zinātņu kartē un uzsvērta salīdzinošo tiesību nozares atdzimšana globalizācijas laikmetā. Izdevuma pirmajā daļā analizētas un salīdzinātas galvenās tiesību sistēmas, otrajā – pētīti atsevišķi tiesību institūti. ISBN 9785466006636
„Writing India: Colonial Ethnography in the Nineteenth Century” ir etnogrāfiskas piezīmes par Indijas kopienām (Brahmans, Rajputs, Sikhs, Garhwalis, Muhammadens, Dogras). Tā stāsta par cilvēku ikdienu, reliģiju un tradīcijām, vienlaikus parādot arī plašāku imperiālās ideoloģijas kontekstu 19. un 20. gs mijas Indijā. ISBN 9780198074069
„The Anatomy of Fraud and Corruption” atklāj, kas notiek brīdī, kad organizācija saskaras ar krāpšanu un korupciju, kādi ir šo parādību cēloņi, kā tās ietekmē darbiniekus un organizāciju kopumā. Grāmata noderēs krīzes vadības speciālistiem, lai stiprinātu organizācijas kultūru un zinātu, kā rīkoties situācijās, kurās pastāv korupcijas risks. ISBN 9780566091537
"The Continuum Companion to Pragmatism" ir jauns ceļvedis pragmatisma filozofijas pamatjautājumos – gan vēsturiskā skatījumā, gan izceļot pēdējā laika aktualitātes. Autoru kolektīvs pēta pragmatisma pienesumu estētikā, izglītībā, vides filozofijā, ekonomikas, ētikas, politikas, valodniecības, sociālās teorijas u.c. disciplīnās. ISBN 9780826442246
"Generation X Goes Global: Mapping a Youth Culture in Motion" ir apjomīgs rakstu krājums par paaudzi, kas dzimusi starp 1960. un 1980. gadu, tās vērtībām, dzīvesveidu, pārmaiņām, ko tā ienesusi pasaulē. Tā ir pirmā grāmata, kas skata šo paaudzi globālā un starptautiskā griezumā, analizējot dažādu valstu pieredzi. Izdevumu papildina grāmatas mājaslapa, kura iecerēta kā pastāvīgi papildināms resurss. ISBN 9780415699440
"Caffeine: chemistry, analysis, function and effects": izdevumā atspoguļoti jaunākie zinātniskie pētījumi par kofeīnu, kas šeit tiek skatīts starpdisciplināri – gan no ķīmijas, gan medicīnas, gan uztura zinātnes un toksikoloģijas viedokļa. Pētījumi parāda, kā kofeīns ietekmē smadzeņu un plaušu darbību, miegu, uztveri un sportisko aktivitāti. ISBN 9781849733670
Līdz šim liela daļa informācijas par to, kā darbojas smadzenes, iegūta no eksperimentālās psiholoģijas un mākslīgā intelekta pētījumiem, taču, attīstoties smadzeņu attēlošanas tehnikām, iespējas pētīt smadzeņu darbību pastāvīgi paplašinās. Šī joma ļoti daudz iegūtu, ja izdotos apvienot kognitīvistiku un neirozinātnes, kas šobrīd ir nošķirti pētniecības virzieni. ISBN 9780199579242
"The Social Media Bible" noderēs uzņēmējiem un bezpeļņas organizācijām, kas vēlas sasniegt savas auditorijas, izmantojot sociālo mēdiju stratēģijas. Jaunais izdevums papildināts ar informāciju par iespējām, ko piedāvā iPad, mobilo telefonu lietotnes, Foursquare u.c. ISBN 9781118269749
"IPad Secrets" autors ir tehnoloģiju guru Darens Merfs (Darren Murph). Grāmatā iekļauti dažādi padomi, kā darbu ar iPad padarīt ātrāku un ērtāku, un tā noderēs gan pieredzējušiem iPad lietotājiem, gan tiem, kas ar šo ierīci saskaras pirmo reizi. ISBN 9781118247365
Grāmatā "Moving to the Cloud" padziļināti skatīti mākoņdatošanas modeļi, mākoņu platformas, aplikāciju attīstības paradigmas un tehnoloģijas. Autori izmēģina un pārbauda šobrīd ikdienā lietotās mākoņu platformas. Apskatīti pamatprincipi, lai pilnveidotu mākoņdatošanas modeļus gan no lietotāju, gan mākoņa puses. Autori argumentē, ka, lai veicinātu un attīstītu makoņdatošanu, nepieciešama jaunu standartu ieviešana. ISBN 9781597497251
"Kāpēc Gruzijai izdevās?" Larisa Burakova uzrakstījusi vērtīgu grāmatu par ekonomikas reformām Gruzijā. Burakova parāda, kā brīvība spējusi izmainīt valsti – no rīcībnespējīgas valsts Gruzija pārvērtusies par vienu no daudzsološākajām valstīm pārejas ekonomikā. ISBN 9785429500126
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15